V průběhu tohoto týdne bychom rádi seznámili naše čtenáře fungováním sdružení ChristNet.eu, které provozuje celý tento web. V několika článcích se můžete dočíst něco o historii tohoto projektu a seznámit se s lidmi, kteří pro vás web tvoří. Stejně jako každý rok také zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření.

V roce 2003 hospodařil ChristNet.eu takto:

výnosy 112 004
náklady 133 884
hospodářský výsledek -21 880

Výnosy se skládaly ze dvou částí. Z prodeje služeb jsme získali 50  000 Kč. Dary našich čtenářů ve výši 62 004 Kč tvořily zbylou část našich příjmů. Oproti darům v roce 2002 je to pokles o více než 50 000 Kč. V minulém roce neměl ChristNet.eu žádný příjem z reklamy.

Nyní se podívejme podrobněji na naše dárce. Sedm čtenářů, kteří na chod webu ChristNet.eu přispívali pravidelně každý měsíc, darovalo dohromady 10 000 korun. Další desítka návštěvníků poslala svůj dar více než jednou, cekem přibližně ve výši 15 000 korun. Zbylou část tvořily jednorázové dary od dalších čtenářů.

Největší část nákladů v roce 2003 tvořily telefonní poplatky, za které jsme vydali 49 906 korun. Tato částka je ještě poznamenána větším počtem telefonních čísel, které měl ChristNet.eu k dispozici do května, v druhé polovině roku telefonní poplatky značně klesly. Zároveň jsou však telefony pro kvalitní a rychlou novinářskou práci nutné a nemůžeme je úplně zrušit.

Na autorských odměnách jsme redaktorům, editorům a korektorkám vydali 30 587 Kč, což je necelých 2 600 Kč měsíčně. ČTK jsme za poskytování zpravodajství zaplatili 11 214 Kč, kancelářské potřeby a poštovní poplatky vyšly na 1 073 Kč, bance jsme za provoz účtu zaplatili celkem 1 851 korun.