Od  října 2002 je tajemnicí Ekumenické rady církví (ERC) Jitka Krausová. Nahradila na této pozici Naději Mandysovou, která se ekumenické práci věnovala 11 let. Tajemník ERC koordinuje ekumenickou spolupráci členských církví i přípravu podkladů pro jednání církví se státními úřady. Nově zvolený předseda ERC (od 24.1. 2005) je předseda Rady Církve bratrské Pavel Černý. Místopředsedou se stal starokatolický biskup Dušan Hejbal. Bližší informace o ERC na adrese: http://www.ekumenickarada.cz/

Máš za sebou zajímavá povolání. Nejdříve letuška Českých aerolinií, později práce v médiích. Není po těchto zkušenostech práce tajemnice ERC pro tebe přílišná “úředničina“? Nebylo to až příliš tvrdé přistání?

Byla to dobrá zkušenost, jak ty „čtyři roky v letadle“ tak v mediální agentuře. Tvrdé přistání to nebylo. Práce tajemníka na ERC je, jako v letadle a v médiích, také především o lidech.

Ve které denominaci se cítíš doma a jaké jsou tvé zkušenosti s křesťany z ostatních církví?

Jsem členkou Českobratrské církve evangelické a patřím od malička do sboru v Praze Modřanech. Cítím se tam opravdu jako doma. Před nástupem na radu jsem mnoho ekumenických zkušeností neměla a byla to ode mne trochu odvaha. V současnosti studuji bakalářský program Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě v Praze.

Které církve jsou sdruženy v ERC?

Plné členství s hlasovacím právem má 11 církví (většina evangelických a evangelikálních,církev Československá husitská, Pravoslavná a Starokatolická církev. Římskokatolická církev je prostřednictvím ČBK členem přidruženým. Církev adventistů sedmého dne a Federace židovských obcí mají status pozorovatelů.

Jak je organizovaná ERC?

Jednou za dva měsíce se schází řídící výbor pověřených zástupců církví a alespoň jednou do roka prezidium, jehož členy jsou hlavní představitele církví. Prezidium například rozhoduje o přijetí nové církve nebo o rozpočtu. Každodenní chod kanceláře ERC má na starosti tajemník a několik dalších zaměstnanců. V současné době hledám asistentku/a.

Mnoho práce se na půdě ERC koná i v jednotlivých komisích. Můžeš je přiblížit?

Pod ERC pracuje celkem osm komisí (komise žen, vzdělávací, mediální, teologická, ekonomická, humanitární a komise pro práci s mládeží a s Romy). Například připravujeme kurs pro dobrovolné pracovníky v nemocnicích nebo setkání křesťanských pedagogů. Letošní téma bude násilí ve škole. Mediální komise řeší vztahy církví a médií . Humanitární komise, která pracuje od povodní v roce 2002, se v rámci integrovaného záchranného systému snaží vytvořit systém spolupráce církví v případě katastrof.

V lednu se konaly po celém světě ekumenické bohoslužby a modlitby v rámci modlitebních týdnu. Tradičně se konají dva modlitební týdny za jednotu křesťanů. Proč jsou dva a kdo je organizuje?

První tzv. Alianční týden modliteb (první týden v lednu) pořádá Evangelická (v Čechách Evangelikální) aliance. Druhý tzv. Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. –24. 1.) společně připravují zástupci Papežské rady pro jednotu křesťanů a komise pro Víru a řád Světové rady církví respektive na národní úrovni ČBK a ERC.

Účastníci semináře ERC před pomníkem J.A. Komenského v holandském Nardenu - foto autor

Ekumena ale není záležitostí pouze dvou lednových týdnů. Co připravuje ERC během roku?

To doufám že není! Mám pocit, že texty programu „lednových modlitebních týdnů“ jsou dobře připravené a dají se používat během celého roku. ERC se dále snaží podporovat ekumenickou neděli v září. Předešlé tři roky byla bohoslužba věnována připomínce křtu. Také se soustředíme na studijní dny pro zástupce církví. Podnětem byly hlasy volající po větším teologickém zakotvení a vzájemném poznávání. Témata v loňském roce byla liturgie a misie. První studijní den v tomto roce, v únoru, bude věnován pastoraci homosexuálních křesťanů. Moji velkou snahou je prosadit studium Charty oecumenicy.

Pokračování rozhovoru vyjde do týdne.