Dva a tři je šest. Nevěříte?

Nemusí být vysloveno, co se myslí.

Tušení nepředmětna není hra s čísly,

ale prázdno, které nevidíte.

Je a není. V ničem je založeno,

co je nic per naturam. Nestvořené.

Je tady dříve než bývá vyslovené,

a přece není ničím, co má jméno.

Chcete-li o tom mluvit, řekněte „jako“:

je jako světlo, zvuk a proud,

je jako teplo, hoří-li troud,

je jako moře a loď s vlajkou…

Dva a tři je šest. Nevěříte?

Chvilka mlčení a ticho plné něhy

udržuje v chodu věčné koloběhy

… a prázdno, které nevidíte.