Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!

Cristo è risorto!

Resurrexit Christus!

Khristós anésti!

Le Christ est ressuscité!

Christ is risen!

Christus ist auferstanden!

Christo ha resucitado!

Cristo ressuscitou!

Chrystus Zmartwychwstal!

Cristós a inviat!

Hra se světlem v kostele smíření na místě bývalé Berlínské zdi. foto: Jan Kirschner

Pokoj a dobro o Velikonocích a radost ze vzkříšení Krista přeje všem svým čtenářům redakce Magazínu ChristNet.