Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církve?
Církvím by měl stát vrátit to, co jim bylo komunisty ukradeno. Po patnácti letech, během kterých se jednání státu a církví neposunulo nikam, však toto řešení nevypadá příliš nadějně. Jsme připravení diskutovat i jiná řešení, například smlouvu mezi státem a církvemi o dlouhodobém garantovaném financování církví a následné odluce.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
Zásadní výhrady nemáme, přijetí smlouvy považujeme za nutné a připouštíme diskusi.

Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Strana zelených si váží tradičních rodin, ale stejně tak chce podporovat i rodiny neúplné. Pro nás je velmi důležité, aby byl vytvořen domov nejen pro děti, ale i pro dospělé. Domov je základ pro zdolávání životních situací a není nejdůležitější, jestli ho vytvářejí pokrevní pouta. Chceme společné zdanění nejen pro sezdané páry, ale i pro páry nesezdané.Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života?
Rozhodnutí je intimní záležitostí ženy a není důvodu, proč by do něj měli mluvit politici. Jsme pro plánované rodičovství a součástí naší kampaně je rozdávání kondomů. Nepřejeme si nechtěná těhotenství ani umělé potraty. Stát by měl proto odstranit všechny byrokratické překážky pro adopce dětí.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Podporujeme přechod na kombinovaný zásluhový důchodový systém s garantovanou minimální penzí a smíšeným financováním. Přejeme si politickou dohodu o reformě již v roce 2007.

Jste pro legalizaci eutanázie?
Klademe důraz na rozvoj hospicové a paliativní péče pro nevyléčitelně nemocné, trpící a umírající. Stát by měl těmto typům péče vyjít vstříc. V tomto stádiu našeho zdravotnictví eutanázii nepodporujeme. Jsme však otevřeni budoucí diskusi.

Proč právě vaši stranu by měli volit křesťané, konkrétně katolíci?
Protože mezi katolíky jsou lidé, kteří lásku k bližnímu chápou niterněji než oficiální stanoviska církve, která je letitou institucí a svoje postoje proto modernizuje jen zvolna. Vstřícnost k lidem vymykajícím se normě chápeme společně s křesťany, ale chápeme ji šířeji a vztahujeme ji i např. na homosexuály. Církví si velmi vážíme, jsou letitým základem naší civilizace. Máme s nimi společnou víru, že člověk není pánem svého prostředí, toto prostředí ho určuje a přesahuje. V pohledu na vztah člověka ke světu máme moderní terminologii, ale podobnou pokoru. Společná je nám také tolerance, která se zastavuje, měla–li by být tolerancí vůči zlu.

Více na www.zeleni.cz . Předvolební seriál rozhovorů s představiteli politických stran byl Magazínu ChristNet.eu nabídnut redakcí Katolického týdeníku. Příští týden uveřejníme rozhovor s Mirkem Topolánkem a Jiřím Paroubkem. Intervieu s předsedou KDU-ČSL naleznete zde.

Oprava a omluva za chybu v Katolickém týdeníku

V aktuálním 21. čísle Katolického týdeníku (z něhož je převzatý tento rozhovor) řádil tiskařský šotek. V tabulce o hlasováních v Poslanecké sněmovně o tzv. církevním zákonu je mylně otištěno, že devatenáct poslanců KDU-ČSL hlasovalo pro tento kontroverzní zákon. Ve skutečnosti byli proti. Redakce KT se za chybu čtenářům i lidoveckým poslancům omlouvá.