Opera zachycuje Lutherovo hledání pravé víry, duchovní růst a vnitřní rozhovory s Bohem, ale i pochybnosti a vnitřní boje. Dílo vypráví o Lutherových vizích do budoucna, poukazujících na význam evangelia pro současnost. Místo má v ději i Lutherova manželka Katarine von Bora. 

 Uvedení v Liptovském Mikuláši bylo už patnáctou reprízou opery od její premiéry v roce 2005. Během turné měli diváci možnost toto dílo vidět na mnoha místech Slovenska, v rámci Mezinárodního dne křesťanů se opera v červnu loňského roku představila v Praze. Představení většinou probíhají v evangelických chrámech, výjimečně se konala v budově košické radnice či v divadle a dosud je shlédlo asi 12 500 diváků. Do České republiky se má opera vrátit letos, kdy se s příběhem Martina Luthera setká obecenstvo ze Slezska. Sedmdesátiminutové představení doplňují zvukové a světelné efekty a projekce na velkoplošné obrazovce. S operou se lze setkat  K dispozici je rovněž buletin k opeře, kompaktní disk s její nahrávkou, multimediální prezentace, orchestrální verze opery, jakož i bohatá fotodokumentace z představení. Titulní postavu ztvárnil sólista Slovenského národního divadla Ladislav Neshyba, který se na představení podílí také jako režisér. Tvorbu skladatele Víťazoslava Kubičky znají posluchači rozhlasových her a filmoví diváci. Kromě scénické hudby zkomponoval několik oper, z nichž připomeňme Evangelium podle Lukáše a dětskou operu Jsem tvůj přítel. Víťazoslav Kubička učí improvizaci na Církevní konzervatoři v Bratislavě, v roce 1989 obdržel cenu UNESCO a cenu J.L.Belly . Proč je dějištěm jeho opery kostel vysvětluje skladatel ve slovenských Katolických novinách. „Chrámy byly už v dávné minulosti svědky různých zobrazení duchovních myšlienok. Rozsáhlá hudební díla i s orchestrálním obsazením bývala pravidelnou kulturně-duchovní událostí minulých staletí a myslím si, že úpřímná oslava duchovních myšlenek uměleckými díly je potřebná i dnes, přičemž může plnit i výraznou evangelizační funkci. Kostely mají zajímavou akustiku a navíc se, na rozdíl od divadel, nacházejí v každé obci.“ 

V současnosti se svým uměleckým týmem připravuje čtvrtou duchovní operu nazvanou Kristův dotyk. Kubička je autorem hudby a spolu s Evou Bachletovou píše libreto. Teologickou poradu poskytl evangelický farář Boris Mišina. V opeře vedle sólistů vystoupí členové sboru ANIMA CANTANDA, dirigovat bude Adrián Kokoš. Hlavní postavu – Ježíše, ztvární Peter Cingeľ, absolvent VŠMU. Opera bude mít také anglickou verzi a může být prováděna i v orchestrální podobě. Důraz je kladen na ekumenický rozměr, protože opera vychází ze samotných evangelií a svým univerzálním duchovním poselstvím bude určená širokému publiku.

V několika hudebních a dějových rovinách poukazuje na Krista, který se dotkl a dotýká člověka. Kristus svojí přítomností – duchovní a fyzickou – člověka uzdravuje, očišťuje, duchovně pozdvihuje a smiřuje s Bohem. Kristus tlumočí lásku Boha Otce k jeho dětem. Opera znázorňuje Krista jako Spasitele, jako Přítele a laskavého Boha, který se neustále dotýká člověka, jeho srdce, jeho duše, jeho mysli. Opera Kristův dotyk přináší zároveň dobové obrazy a prostřednictvím Marie, Ježíšových učeníků a postav z lidu přibližuje Kristův zápas o člověka a o jeho víru. Opera zpřítomňuje pocity nejbližších Kristových následovníků, ale také prostých lidí, kteří se setkávají s Kristem, tedy i lidí dnešních. Složité a tragické události se, jak autoři říkají, odehrávají i dnes „vinou lidské zloby, nenávisti a touhy po ovládnutí druhých a světa.“
První ukázka s názvem „Narození Ježíše“ již zazněla v prosinci 2005 v Slovenském rozhlase, kde ji uvedl dirigent Adrián Kokoš. Premiéra opery je plánována na květen příštího roku.  (Zdroj: Eva Bachletová)