Papež Benedikt XVI. vyzval katolíky znepokojené zrušením exkomunikace tradicionalistických biskupů, aby ustali se svými kritikami a semkli se kolem papežského stolce. Uvádí se to v papežově dopise biskupům na celém světě, který ve čtvrtek zveřejnil Vatikán.

Papež Benedikt XVI. v osobním dopise přiznává pochybení v kontroverzním zrušení exkomunikace čtyř biskupů z tradicionalistického Bratrstva svatého Pia X., a dochází k určitým závěrům. Hlava katolíků v dopise potvrzuje svou vůli po smíření, stěžuje si ale zároveň na "nepřátelství" katolíků, jehož se mu dostalo během sporu kolem Piova bratrstva a popírače holokaustu biskupa Richarda Williamson.

Mluvčí Vatikánu Federico Lombardi  podtrhl, že papežův text je nezvyklého a velmi osobního charakteru.

Benedikt vyjádřil politování nad neshodami, které se v církvi projevily, a prudkost kritiky, kterou byl zahrnut. Citoval jeden z listů svatého Pavla: "Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili."

"Bohužel toto kousání a požírání existuje v církvi i dnes, jako výraz špatně vykládané svobody," zdůraznil. 

Papežův dopis obdržela také německá biskupská konference, která Benediktu XVI. poděkovala za jeho upřímnost a ocenila jej jako "čestné vyrovnání se všemi věřícími".

Papež v dopise připouští, že první "nehodou" bylo podcenění významu internetu. Williamsovy názory měly být prošetřeny dříve, aby jejich zveřejnění "nepředvídaně nekolidovalo" s částečnou rehabilitací biskupů skupiny. Za druhé bylo "jen nedostatečně zveřejněno", proč byla exkomunikace čtyř biskupů odvolána a co tím církev chtěla vyjádřit. Rozhodně totiž nešlo o uznání ultrakonzervativního a za antisemitismus kritizovaného bratrstva a jeho postojů. Šlo naopak o snahu sjednotit věřící "ve světě, z nějž stále více mizí Bůh", místo toho ale došlo k "narušení míru mezi katolíky a židy, a i uvnitř církve". Papeže znepokojilo, že v celkovém důsledku pak "i někteří katolíci, kteří by to měli vědět lépe, cítili potřebu vyjádřit mi nepřátelství". Benedikt proto děkuje "svým židovským přátelům", kteří mu pomohli sprovodit nedorozumění rychle ze světa a obnovit atmosféru přátelství.

Únorové zrušení exkomunikace čtyř biskupů z tradicionalistického Bratrstva svatého Pia X., které odmítá závěr druhého vatikánského koncilu z 60. let zlepšit vztah s Židy, vyvolalo ve světě značné pobouření. Zasloužil se o to především nejvýraznější představitel bratrstva, britský biskup Richard Williamson, když prakticky ve stejnou dobu veřejně prohlásil, že nevěří v existenci nacistických plynových komor a že v koncentračních táborech zemřelo nanejvýš 300.000 Židů, ne šest milionů.

Celý papežův dopis najdete na webových stránkách Radia Vatikán