8.-12. července 2009 proběhne v Brně jubilejní XX. Katolická charismatická konference v Česku. Záštitu nad konferencí převzali náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský a brněnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle, který 8. července zahájí její program mší svatou v brněnské katedrále. Hlavní program konference se bude odehrávat v pavilonu F Brněnského výstaviště. Mottem letošní konference je verš Matoušova evangelia, jímž Ježíš povzbuzuje své učedníky uprostřed bouře na moři slovy: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27).

Charismatické konference organizuje u nás od roku 1989 hnutí Katolické charismatické obnovy, které je součástí obnovného charismatického proudu jdoucího napříč církvemi, v katolické církvi se objevila koncem 60. let minulého století. Jeho stoupenci akcentují osobní zkušenost s Bohem a snaží se o to, aby křesťanství v jejich životech nebylo jen folklorní záležitostí. Konference se účastní nejen členové a sympatizanti hnutí, ale i křesťané jakékoli spirituality, včetně lidí duchovně hledajících. Zájem o akci setrvale roste, v posledních letech se účast pohybuje na úrovni 3-4 tisíc laiků a několika desítek kněží a řeholníků.

Program konference se sestává z přednášek týkajících se praktického života z víry, společných modliteb a bohoslužeb. I když jde především o obnovu duchovního života, k dění na konferenci patří i neformální setkání účastníků a jejich kulturní vyžití – divadelní představení, koncerty, večerní posezení přátel u vína. Letos bude čtvrteční večer patřit Slávkovi Klecandrovi a skupině Oboroh - koncert bude přístupný veřejnosti. Většinou bývá dost prostoru i na poznávání pamětihodností a krás města, které konferenci hostí (Brno má tuto čest již potřetí). Nedílnou součástí programu bývá „dětská konference“, proto na konferenci jezdí stále více rodin s dětmi, které by se těžko mohly účastnit jiných duchovních programů.

Zahraničními hosty letošní konference budou Charles a Sue Whiteheadovi z Anglie. Charles Whitehead je jedním z nejzkušenějších vedoucích hnutí charismatické obnovy vůbec, několik let vykonával úřad prezidenta Rady ICCRS (celosvětové rady hnutí Obnovy se sídlem v Římě), se svou ženou založili v Anglii velmi úspěšnou multigenerační konferenci rodin s názvem Celebrate. Přednášel v mnoha zemích světa, ale českou konferenci navštíví poprvé. Pozvání přijaly i další známé osobnosti: P. Vojtěch Kodet, sestra Veronika Barátová s komunitou Blahoslavenství, Mgr. Jiří Černý, Dr. Kateřina Lachmanová, P. Aleš Opatrný,ThD., Ing. Stanislav Juránek, P. Adrián Zemek, P. Vojtěch Šíma, Hana Pinknerová, PhDr. Josef Zeman, P. Petr Karas, P. Michael Slavík, komunita Emmanuel z Brna a další.


Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky se nacházejí na adrese http//konference.cho.cz nebo si je lze vyžádat vždy večer na tel. čísle 777087736.