Christnet.eu

 

 Útěk do Egypta, detail středověké postní opony (1478) -Žitava, Německo

Šťastné, veselé a požehnané vánoční svátky a hodně štěstí, radosti, zdraví a Božího požehnání v roce 2011
přeje všem svým čtenářům a dobrodincům 
redakce portálu ChristNet.eu.

Merry Christmas and Happy New Year in many languages