Na webu Mladých křesťanských demokratů (MKD) informujete o zrušení facebookové stránky propagující letošní Pochod pro rodinu, nyní už je přístupná jiná, nově založená stránka, podařilo se Vám zjistit podrobnější důvody proč byla událost ze strany Facebooku zablokována?

Pochod pro rodinuBlokování stránek na Facebooku funguje na principu, kdy v případě závadnosti a nahlášení této stránky potenciálním návštěvníkem dojde při určitém počtu těchto nahlášení k automatickému zablokování. Toto se stalo i v případě stránky Pochodu pro rodinu, kdy několik uživatelů nezávisle nahlásilo tuto stránku jako stránku, která slouží k propagaci komerční akce a tím porušuje pravidla. Viníka jsme ale "za ruku" nechytili, tudíž se o skupině těchto lidí, která nepravdivě nahlásila závadný obsah, můžeme jen domnívat.

Letošní pochod se uskuteční záměrně ve stejný den jako pochod homosexuálů Prague Pride, považujete v současné době homosexuály za největší hrozbu pro tradiční rodinu?

Cílem akce je poukázat na poslední trend ve společnosti, kdy se skupiny lidí s odlišnou sexuální orientací snaží na sebe upoutat pozornost různými způsoby prezentace, které považují za nástroj k prosazení svých cílů. Pokud před 5 lety bylo jejich cílem uzákonění registrovaného partnerství, nyní je to především požadavek na umožnění adopce dětí. Pro mě je jedinou možnou variantou rodina ve složení muž, žena a děti.

Nebylo by ale přeci jen lepší tyto dvě události oddělit? Nestává se tak z pozitivního pohledu na rodinu pouze negativní vymezení vůči homosexuálům?

Ty akce samozřejmě proběhnou odděleně, zákonná ustanovení o shromážďování občanů ani neumožňují uspořádat dvě různá shromáždění na stejném místě, resp. na stejné trase. Stejně jako vloni ani letos cílem akce není vymezování se vůči homosexuálům. Stejně jako oni mají právo použít k prosazení svých cílů různá shromáždění či podpůrné aktivity, tak i my chápeme potřebu bojovat za práva tradiční rodiny.

Proč se tedy akce uskutečňují záměrně ve stejném termínu?

Petr JurčíkVolbu stejného datumu chápeme jako určitou symboliku. Kdyby se konala v datumu jiném, určitě by nepřitáhla takovou pozornost lidí, médií apod.

Ptám se na to také proto, že předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který nad akcí převzal záštitu při jednom z rozhovorů uvedl jako jeden ze vzorů rodině přátelského státu Švédsko, kde dokonce homosexuálové mohou adoptovat děti...

Přátelskost k rodině samozřejmě není vymezena tím, ve které zemi si můžou a nemůžou homosexuálové adoptovat děti. Jsou zde i jiné věci, které úlohu rodiny ve společnosti zásadně ovlivňují. Je to i ekonomický aspekt, různá zákonná ustanovení apod. Na tom všem je potřeba se zamyslet a snažit se změnit věci k lepšímu tak, aby rodina měla své nezastupitelné místo ve společnosti.

Máte přehled kolik lidí se manifestační události zúčastní?

Nedokáži to odhadnout. Očekáváme, že letos dorazí více lidí i vzhledem ke kampani, kterou jsme začali s větším s předstihem a také, že pochod se letos koná v Praze a ne v Brně, jako tomu bylo v loni. Záleží ale také na jiných faktorech, jako je počasí apod. Pokud bude hezky, odhaduji, že by těch 200 lidí přijít mohlo.

KDU-ČSL byla v posledních dvaceti letech členem většiny vlád naší republiky, není tedy současný stav institutu rodiny také výsledkem jejího vládnutí?

Role KDU-ČSL v minulosti nebyla vždy nejšťastnější. Neříkám, že se na formování špatných zákonů podílela, ale častokrát hrála roli "mrtvého brouka" a tím jejich schválení umožnila. Jako zářný příklad považuji hlasování o uzákonění registrovaného partnerství, kdy sice hlasovala proti, ale bylo jasné, že zákon projde. Měla tehdy říct, pokud zákon projde, končíme ve vládě. Toto by byl zásadový a opravdový postoj zejména ve vztahu je svým voličům.

Měla by KDU-ČSL v budoucnu prosazovat zrušení zákona o registrovaném partnerství?

Určitě ne. I když je zákon vzhledem k počtu 1200 osob, které za dobu existence zákona do registrovaného partnerství vstoupily, vezmeme-li v úvahu, kolik homosexuálů v ČR žije, naprosto nepotřebný a většina právních úprav, které zákon obsahuje, by se dala ošetřit standartní občanskoprávní cestou. Cílem schválení tohoto zákona, jak se nyní ukazuje, bylo udělat první krok k pozdější možnosti adoptovat děti. KDU-ČSL by však něměla usilovat zrušení, ale naopak o jeho rozšíření. Myslím tím rozšíření, kdy by do partnerství mohla vstoupit např. babička s vnukem, který se o ni stará, případně osoby pečující o zdravotně postižené apod. Využít tento institut by tak mohly i jiné osoby, kterým by se tak zjednodušily určité věci, které musí zvlášť sepisovat.

Pořádá MKD některé další akce na podporu rodiny?

Hlavním cílem činnosti je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. Mezi to samozřejmě patří i podpora rodiny. Akce charakteru Pochodu pro rodinu však děláme prozatím jen jednou ročně.

Pochod pro rodinuK pochodu se připojila mimo jimé Akce D.O.S.T a její kontroverzní předseda Ladislav Bátora, neobáváte se, že budou MKD spojováni s vyhraněnými názory tohoto sdružení?

Na pochod může přijít kdokoliv, komu jsou blízké jeho cíle. Samozřejmě pokud se bude prezentovat nevhodnými transparenty, případně bude pochod chápat jako demonstraci proti pochodu homosexuálů nebo homosexuálům samotným, bude stejně jako vloni bez milosti vykázán.

Přesto, nejedná se o trochu schizofrenní situaci? Senátor KDU-ČSL Petr Pithart požaduje v otevřeném dopise Bártovo odvolání a vy s ním spolupracujete na Pochodu pro rodinu...

My s Akcí D.O.S.T. na pochodu nespolupracujeme. Instituce, se kterými spolupracujeme, mají své logo na plakátu. Nicméně pokud má Akce D.O.S.T. zájem se pochodu účastnit, stejně jako např. Koruna česká a jiné organizace, nevadí nám to, pokud jejich úmysly budou korespondovat s úmysly, za kterými byl pochod zorganizován. S osobou Ladislava Bátory, kterého osobně považuji za seriózního člověka, to nemá nic společného.

Jak hodnotíte výroky prezidentova kanceláře Petra Hájka? Nepřijde Vám, že se situace kolem pochodu Prague Pride zbytečně vyostřuje?

Výroky nepovažuji za příliš šťastné. Samozřejmě má právo na svůj názor, nicméně shromažďovací právo je dáno zákonem a stejně jako Mladí křesťanští demokraté mohou dělat Pochod pro rodinu, tak i homosexuálové mohou dělat Prague Pride. Kdyby se v Praze rozhodli dělat módní přehlídku kosmonauti, nic proti tomu mít nebudu, pokud by tato přehlídka nebyla obscénní a v mezích slušnosti.

MKD je mládežnickou organizací, občanským sdružením, které má blízko ke Křesťanské a demokratické unii - Československé straně lidové. Petr Jurčík je předsedou MKD od roku 2009. V roce 2010 zorganizoval první český Pochod pro rodinu.

Foto: Archiv MKD

Další články s tématikou rodiny a partnerství (zejména v souvislosti s homosexuálními občany) publikované v Magazinu ChristNet.eu