Legenda o vzpurných německých kardinálech a biskupech

Ilustrační foto - Papež Benedikt XVI. při návštěvě Portugalska v roce 2010
Autor: Papalvisit.co.uk / M. Mazur

V dnešní době netrpíme nedostatkem informací, ale jsme spíš zavaleni jejich množstvím. Zároveň schopnost rozlišit kvalitní a pravdivé informace od těch nepravdivých, falešných, všelijak překroucených je u mnoha lidí velmi malá, což otevírá prostor pro šíření nejrůznějších fám. Anonymní a mnoha lidem přístupný internet je ideálním prostorem pro takové fámy.

Jednou z fám je video o údajných zlých německých kardinálech a biskupech, kteří při návštěvě "německého" papeže v Německu (v září 2011) mu údajně odmítli podat ruku. Zdá se, že toto video se nyní znovu šíří v souvislosti s odstoupením papeže a volbou papeže nového. Všimnul jsem si, že nemálo lidí je zblbnuto všelijakými tajemstvími (např. údajně nezveřejněné tajemství ze zjevení P. Marie v portugalské Fátimě v roce 1917) nebo proroctvími (např. proroctví sv. Malachiáše o 112 papežích - ten současný má být poslední, stručné info na Wikipedii). Stejně tak jsou někteří přesvědčeni, že papež Benedikt XVI. byl k demisi přinucen, aby mohl být zvolen papež nový. Do tohoto kontextu pak některým dobře zapadá představa papeže, kterému údajně veřejně projevili odmítavé gesto i církevní představitelé v rodném Německu.

Zde je odkaz na dvě z mnoha řady videí z oné události:
http://www.youtube.com/watch?v=EL4j5SnKyDo
http://www.youtube.com/watch?v=yHZ6e_-Mec4

Ve skutečnosti papež během svého přijetí v rezidenci německého prezidenta na zámku Bellevue poblíž Berlína dne 22. září 2011 představuje německému prezidentovi Wullfovi svůj doprovod, který s ním z větší části přijel z Vatikánu. Jsou tam ještě dva němečtí arcibiskupové (předseda německé biskupské konference Zollitsch a biskup Woelki z Berlína

Pro zájemce doporučuji podívat se na kompletnější video z prvního dne návštěvy papeže v Německu. Zhruba od 44. minuty je ona situace na zámku Bellevue. Nejprve německý prezident představujeněkolik významných osob (sám prezident se s nimi samozřejmě nezdraví). Poté naopak papež představuje svůj doprovod.

Řada kardinálů začíná kard. Tarcisio Bertone (Ital, státní sekretář), pokračuje kard. Kurt Koch (Švýcar, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů), kard. Walter Kasper (Němec, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů), kard. Josef Paul Cordes (Němec, emeritní předseda papežské rady Cor unum), kard. Walter Brandmüller (Němec, emeritní předseda Papežské komise pro historické vědy). Pak následuje postavou malý arcibiskup Giovanni Angelo Becciu (Ital, substitut státního sekretariátu) a zřejmě nejvíc nepřístupně se tvářící postavou (místo údajného podání ruky papežovi si je sepne a ani se na něj nepodívá) je papežský nuntius v Německu, švýcarský arcibiskup Jean-Claude Périsset, kterému však asi těžko budeme vyčítat nějakou averzi vůči papežovi, jehož je v Německu vyslancem. Pak následují čtyři arcibiskupové, mezi kterými jsou i dva němečtí: Robert Zollitsch z Augsburgu (předseda Něm. bisk. konference) a Rainer Maria Woelki z Berlína se svými nezaměnitelnými brýlemi (tehdy čerstvě po jmenování berlínským arcibiskupem, od února 2012 už je i kardinálem, jedním z nejmladších). Mimochodem oba němečtí biskupové papeži ruku podali.

Po Woelkim následuje papežský ceremoniář Guido Marini (Ital), který je při papežovi při všech liturgických slavnostech. Vedle něho se s prezidentem zdraví papežův osobní sekretář Georg Gänswein (od ledna 2013 již arcibiskup), který je papežovi stále nablízku. Vtipné je to, že v záběru ve 45:23 stojí v pozadí papeže, pak přechází a postaví se do řady papežovy delegace. Zdraví se s prezidentem a s úsměvem chňapne i po ruce papeže (46:17, té situaci se směje i Wullfova manželka). Vždyť Gänswein už předtím doprovázel papeže, takže byl prezidentovi dobře znám. Byla to prostě jen protokolární formalita.

Vydávat toto video jako projev neposlušnosti vůči papežovi je tedy zcela absurdní. Přesto se v tomto duchu šířilo a šíří i nadále, ačkoliv se k této manipulaci vyjádřil i mluvčí Vatikánu Frederico Lombardi (zpráva z 12. října 2011 viz ZDE).

Pro zajímavost můžu zájemce odkázat ještě na video z rozloučení papeže při odletu z Německa. Na záběrech cca od 7:18 záznamu se loučí skuteční němečtí kardinálové a pár biskupů, v drtivé většině papeže zdraví polibkem rybářského prstenu. A zhruba od 9:00 záznamu jsou ti údajné "zlí", kteří se s papežem ani nezdraví - vysvětlení je jedonuduché, oni totiž odlétají s ním. Stejně jako Bertone, Kasper a pár dalších členů delegace, kteří se nezdraví s papežem, nýbrž rovněž se loučí se svými hostiteli.

Buďme tedy opatrní při šíření podobných zpráv.

Autor pravidelně publikuje na svém blogu Martinovymarnosti.blogspot.cz