Leden představuje z hlediska ekumeny vrchol církevního roku - konají se v něm navazující alianční a ekumenický týden modliteb (8.-25.ledna). Pisatelovou osobní zkušeností je, že se na tyto týdny mnozí členové různých farností a sborů celý rok těší, protože je vždy znovu povzbudí prožitá skutečnost, že na víru nejsou sami jen s těmi, kdo se scházejí zrovna v "jejich" kostele. Duchovně vzpružujícím je jak prožitek blízkosti s druhými, tak naopak i obohacující různosti. Ta vychází najevo například díky výměnám kazatelů, kteří si váží toho, že mohou kázat i křesťanům ostatních církví, a tak si připraví ještě lepší kázání než obvykle... Návštěvníci společných modliteb při nich prožívají, že jednotlivé sbory, farnosti a obce různých církví společně vytvářejí také větší celek - místní církev, překračující hranice jednotlivých církevních jednot. Zvláštním způsobem se tak v průběhu modlitebních týdnů aktualizuje obraz církve jako Kristova těla s různými, veskrze potřebnými, údy (Ř 12,12 1Kor 12,12-26).

Smutnou a paradoxní skutečností přitom však je, že tyto dva ekumenické týdny jsou připravovány z navzájem nespolupracujících center. Přitom si obě tato centra - Ekumenická rada církví i Evangelikální aliance - kladou za cíl zprostředkovávat právě ekumenickou spolupráci, a také oba modlitební týdny jsou i letos velmi dobře připraveny. Z teologického hlediska mezi těmito přípravami rozhodně není neslučitelné napětí. Ostatně pozorný čtenář se může sám přesvědčit i na internetu: www.ekumenickarada.cz / a www.ea.cz/modlitebni_aktivity/atm/ATM .

Vážení čtenáři, přeji Vám do nového roku 2006 hojnost Božího požehnání, které, jak věřím, sesílá Bůh i za hranice církví a ekumenických organizací.

Autor je farářem Českobratrské církve evangelické. Foto archiv autora. Pokrývka hlavy není součástí liturgického oděvu evangelických farářů nebo švýcarských gardistů. Mikuláš Vymětal opravdu není věrný papežův muž. Čepice patří k výstroji c.k. polní uniformy rakouské armády z 19. století. Fotografie byla pořízena při studiích autora ve Vídni.