Papež absolvoval svou 101. zahraniční cestu, tentokrát do Bosny. Přijel předat poselství smíření do zkoušené země. Svatořečil jednoho člověka a čelil protestům extremistů, kteří jeho podanou ruku viděli jako čistou provokaci.

Očekávání byla velká. "Doufám, že papež přiveze poselství trvalého míru v Bosně," řekl chorvatský poutník Bogomir Barbić. "Doufám, že tato návštěva bude znamenat začátek přeměny Bosny ve svrchovaný stát," dodal. Hlavu katolické církve uvítali na letišti všichni tři členové bosenského kolektivního předsednictva a také vysoký představitel mezinárodního společenství v Bosně Paddy Ashdown.

"Z tohoto města poznamenaného v dějinách tolikerým utrpením a krveprolitím žádám Boha všemohoucího o milosrdenství za hříchy spáchané proti lidskosti, lidské důstojnosti a svobodě, a to i syny katolické církve. Dej jim sílu si vzájemně odpustit," řekl papež při mši sloužené v Banja Luce. Té se účastnilo přes padesát tisíc poutníků.

Přitom katolíci tvoří v Bosně menšinu, během etnických čistek v roce 1992-95 jich většina odešla ze země. Před válkou zde žilo třicet tisíc Chorvatů, ale vrátily se jich pouhé dva tisíce. I tak se papežovy návštěvy účastnili poutníci z Chorvatska a Slovinska. Přesto papežova návštěva nebyla pro všechny přijatelná. Podle průzkumů veřejného mínění byla většina místních Srbů proti návštěvě papeže. V ulicích se také objevily protipapežsky laděné plakáty vyzývající hlavu katolické církve k odchodu. Policie je však rychle odstranila.

Protesty vyvolal mimo jiné také fakt, že Jan Pavel II. si ke sloužení mše vybral františkánský klášter, kde se během druhé světové války došlo k masakru Srbů. V tomto klášteře byl blahořečen katolický laik Ivan Merz, který žil na počátku 20. století a věnoval svůj život církvi.

Cílem papežovy návštěvy bylo přinést poselství pokoje a usmíření, mezi národy. "Znám vaše dlouhodobé soužení a břemeno utrpení, které je součástí vašeho každodenního života, i pokušení před vším rezignovat. Stojím za vámi a žádám mezinárodní společenství, které už pro vás hodně udělalo, aby stálo při vás a pomohlo vám dosáhnout rychle plné bezpečnosti a harmonie," řekl papež.

Papež dále pozdravil patriarchu Pavleho a členy svatého synodu srbské pravoslavné církve. "Nová síla, která provází naši cestu ke vzájemnému porozumění, vzájemnému respektu a bratrské solidaritě, je zdrojem radosti a naděje pro tuto oblast," zdůraznil papež. Vyzval také pravoslavné Srby, aby prominuli "dětem katolické církve" jejich zločiny.

Papež upozornil, že kořeny každého dobra a bohužel i zla se skrývají v hloubi duše. "Tady musejí nastat změny, aby bylo možné obnovit společnost a navázat vztahy, které umožní spolupráci mezi důležitými silami v této zemi," řekl papež v srbochorvatštině, která bývala společná všem obyvatelům bývalé Jugoslávie.

V Banja Luce panovalo velké vedro, ale podle slov papežova mluvčího se Jan Pavel II. cítil velmi dobře.

S použitím materiálů ČTK