V neděli skončila jedna z nejočekávanějších křesťanských akcí letošního roku ve světě – Amsterdam 2000. Konference o evangelizaci pod názvem Jednota v mnohosti se zúčastnilo přes desettisíc evangelizátorů z 209 zemí a desítek církví. „Je zde ohromná různorodost, ale musíte si zde být vědomi jednoty v mnohosti,“ řekl John Stott, kaplan anglické královny.

Účastníci ve velkém sále
foto: Archiv redakce

Celosvětová konference o evangelizaci má tradici již od roku 1986 a je sponzorována Evangelistickou asociací Billyho Grahama. Letos během deseti dní nabídla více jak 900 plenárních a vyučovacích setkání, které byly vedeny prominentními učenci, intelektuály a evangelizátory evangelikální komunity. Mezi jinými se jí zúčastnil i nejvyšší představitel Anglikánské církve, arcibiskup George Carey.

„Evangelikální věřící bývají občas obviňováni, že uctívají bibli, ale není to pravda,“ prohlásil Dr. John Stott, bývalý rektor kostela All Souls v Londýně. „Neuctíváme bibli, ale Krista z bible a milujeme ji, protože je zaměřena na něho. Takže naše evangelizace je zaměřena celou vírou na Krista, na autentického Krista z biblického svědectví.“

Ravi Zacharias z Indie vytyčil evangelizaci v postmoderním světě: „Neměli bychom se bát pochopit tuto dobu, protože pokud tuto dobu nepochopíme, budeme sami nepochopitelní. Nemůžeme uniknout kulturnímu tlaku. Jsme naprosto ponořeni do vlivu našeho měnícího se světa. S těmito silami a trendy se musíme ptát: Jak bude náš svět vypadat na konci dalšího století? Jak církev potřebuje vypadat, aby přežila pronikavý útok na pravdy a poselství o Ježíši Kristu?“

„Musíme jít zpět a hledat Boží Slovo, abychom objevili, co musíme dělat pro růst Božího království v těchto dnech. To je důvod, proč jsme svolali tuto konference,“ prohlásil Franklin Graham, syn Billyho Grahama.

Samotný Billy Graham nakonec na konferenci, která měla být jeho posledním veřejným vystoupením, nedorazil. Kvůli jeho zdravotní indispozici měl nakonec vystoupit aspoň v poslední den konference, ale ani to se nepodařilo. K účastníkům proto hovořil ze záznamu. Celou konferenci ale sledoval přes satelit na klinice Mayo ve Spojených státech, kde se léčí z infarktu.

„Měl jsem slzy v očích a Boží radost ve svém srdci z toho, co jsem viděl a cítil,“ uvedl Graham. Věří, že „Boží oheň Ducha svatého sestoupil na tuto konferenci a my jsme znovu věnovali naše životy nové cestě, která je osvětlována světlem Boží slávy.“ Graham žádal účastníky, aby si domů odnesli světlo. „Držte to světlo vysoko, až se vrátíte do svých domovů a spolu se světlem tisíců dalších účastníků z celého světa můžeme zapálit oheň, který bude hořet jasně a nikdy neshoří.“ Graham, kterému bylo 82, přislíbil, že začátkem listopadu veřejně vystoupí.

Přítomní dostali Zákon (lépe „smlouvu“ nebo „úmluvu“ – covenant) evangelizátora. V té je řečeno, že evangelizátor má uctívat jediného, pravého a žijícího Boha Otce, Syna a Ducha svatého, modlit se, studovat bibli, modlit se za to, aby ostatní lidé zaslechli hlas evangelia, praktikovat sexuální čistotu a finanční integritu a sloužit potřebným a opuštěným.

Celá konference se nesla v radostném duchu. Mnohokrát se lidé smáli, vstávali a děkovali Bohu a mnohé ovace po písních nebo scénkách nebraly konce.

Recese při závěrečném ceremoniále
foto: Archiv redakce

Sedmdesát pět procent návštěvníků pocházelo z rozvojových zemí. „Vydělal jsem si tři sta dolarů, takže jsem mohl cestovat na konferenci. Ale potřebuji také vaše modlitby,“ uvedl reverend Stuart Sichilong ze Zambie. Mnoho evangelizátorů mělo problémy se na konferenci vůbec dostat, obzvláště pak ze zemí, které nejsou nakloněny křesťanství. „Trvalo mi sedm dní, než jsem se sem dostal,“ sdělil reverend Ade Beckley ze Sierra Leone. „Ale stálo to za to, protože mi to pomohlo kázat na nebezpečných místech, kde není evangelium vždy vítáno.“

Během týdne vypracovaly stovky církevních představitelů, teologů a stratégů Amsterdamskou deklaraci, která pojednává o evangelizaci v 21. století. Její vyhlášení bylo prezentováno teologem J.I. Packerem, režisérem filmu Ježíš Paulem Eshelmanen a anglikánským biskupem z Austrálie Harry Goddhewem.

Amsterdam 2000 byl naprosto profesionální akcí. Bylo jej možno sledovat přes satelit nebo přes internet, přes internet bylo možno se dokonce účastnit tiskových konferencí a klást otázky. Média měla k dispozici kvalitní zázemí, denně pro ně byly vydávány fotografie a tiskové zprávy. Kromě situ amsterdam2000.org byl k dispozici i site crosswalk.com/billygraham. Na každých z nich bylo nejaktuálnější zpravodajství, přepisy přednášek a další materiál. O kontakt s médii se starala profesionální PR agentura, a tak nebylo divu, že se konference dostala i do nejprestižnějších světových médií.