Již několik let na kubánské poměry poukazuje Českobratrská církev evangelická. Seminář, vztahující se k tomuto tématu, pořádala v Praze 18. května.

Hlavním motivem semináře byla pomoc kubánským křesťanům a potažmo celé kubánské společnosti. „ Kdysi u nás byly chvíle, kdy se vězni svědomí v komunistických věznicích cítili podobně jako naši současníci na Kubě, nebo jinde,“ řekl na začátku konference synodní senior ČCE Joel Ruml. „Pomoc tenkrát pro nás měla různou podobu, velice důležitá byla ta, která uměla jednat, jakoby hranic nebylo.

 Byla to pomoc, přicházející nepostižitelnými cestami, protože to byly cesty, na které nedosáhne žádný režim světa. To je ta, která vyrůstá ze solidarity, lásky a zájmu a z vědomí, že nelze jednoduše tolerovat nikomu, aby si činil absolutní nárok na druhého člověka a jeho duši.“ Ekonomická situace na Kubě se výrazně zhoršila po zániku socialistického bloku a po uvalení embarga ze strany Spojených států. Běžný plat lidem sotva stačí k tomu, aby si zajistili přežití, přídělový systém nepomáhá. Na ostrov přijíždí v posledních letech více zahraničních turistů, na politické scéně ani v médiích se však o Kubě příliš nehovoří. „Před týdnem zasedal summit zemí Jižní Ameriky a Evropské Unie. Nebyla tam ani zmínka o Kubě. Je i úkolem církví, aby politiky tlačily k tomuto tématu,“ uvedl Dr. Peter Pavlovič, zástupce Konference evropských církví.

Auta z padesátých let v Havaně

Kubánská totalita se od československé určitými rysy odlišuje. O tom na konferenci hovořil farář a někdejší disident Miloš Rejchrt. „V Československu nikdo nevěděl, jak se zachová společnost, až k nějaké změně dojde, ani nebylo jasné, jestli si změnu přeje. Na Kubě je jasné, že změna přijde. My jsme měli silný režim, který neměl silné vůdce. Křesťané v totalitním Československu si nechtěli rozhněvat mocipány, ale někteří měli za to, že se jim mají postavit. To dnes dělají na Kubě ti stateční.“ Petici Varela, zaměřenou na podporu demokratizačních procesů, podepsalo 24 000 signatářů, zatímco k Chartě 77 připojilo své podpisy jen několik stovek lidí. Signatáři Varely jsou nyní stíháni, zastrašováni a někteří z nich vězněni.

„Pomoci mohou konkrétní modlitby za konkrétní lidi, především za uvězněné,“ dodává Miloš Rejchrt. „Českobratrská církev evangelická by měla navazovat kontakty s kubánskými křesťany, ale zároveň musíme dávat pozor, abychom nebrali to první, co by se nám nabízelo. Abychom neuplatňovali duchovní ekumenický Tuzex.“

Pláž ve Varaderu

Navázat kontakt není pro jednotlivce nijak jednoduché. Nejvýhodnější je na ostrov přicestovat s turistickým vízem, setkání samotné pak vyžaduje velkou dávku opatrnosti. Postih může hrozit oběma zúčastněným stranám. Podle vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví Jitky Klubalové je důležité udržovat si na Kubě neoficiální kontakty, ale i oficiální mohou být důležité. „Je zapotřebí více se zmiňovat o disidentech, více spolupracovat s církvemi. Je to komplexní záležitost. Když Světová rada církví vystoupí otevřeně proti režimu, vydá tím v ohrožení členské církve na Kubě.“

O plodech vzájemné spolupráce hovořil na konferenci superintendent v.v. Eckard Fichtmueller z Berlínského misijního díla. „Německá společnost udržuje kontakty s Kubou, nejen s jednotlivci. Ta spolupráce začala už v dobách někdejší NDR. Nyní sbory na Kubě velice intenzivně spolupracují s německými. Zjistili jsme, že tyto kontakty pomáhají kubánským sborům více se zabývat teoretickými otázkami, praktickými záležitostmi i problematikou dodržování lidských práv. Církve jsou na Kubě aktivní v sociální sféře. Je to spojeno i s kritikou státu, protože stát není schopen tyto problémy řešit.“

31. synod ČCE zaslal při svém zasedání v neděli 21. května dopis kubánskému prezidentu Fidelu Castrovi. Nejvyšší orgán církve ho žádá o propuštění uvězněných signatářů Varely a respektování občanské svobody. Právě o ni mají usilovat všichni křesťané. Na čtvrteční konferenci to charakterizoval Miloš Rejchrt. „Lidé, kteří z víry v Ježíše čerpají síly pro politickou angažovanost jsou velice stateční, jejich program je jasný a vylučuje násilí. Do našeho chaotického světa přicházejí s jasným poselstvím.“

Foto: webové stránky cestovní kanceláře Expo tour. Související články: Eduard Freisler: Fidel Castro je připraven zabíjet