Slovo do vlastních řad

Dan Drápal
Autor: archiv autora

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.

Ježíš dle Matoušova evangelia 5,20


Bludy na internetu

V internetových diskusích jsem vícekrát četl, jak se odpůrci křesťanství pohoršovali nad tím, že „církev upalovala čarodějnice“. Jeden z oblíbených argumentů, jenž má dokazovat, jací byli ti křesťané tmáři. Ve skutečnosti je to všechno trochu jinak. Víra v existenci čarodějnic není ničím specificky křesťanským. Ostatně nedávno proběhla médii zpráva o popravování čarodějnic ve státě Papua Nová Guinea. Kdyby lidé byli objektivní a trochu studovali historii, museli by uznat, že křesťanské země byly prvními zeměmi, kde se čarodějnice popravovat přestaly.

Je mi jasné, že při čarodějnických procesech zemřelo mnoho nevinných lidí. Našinec ovšem zpravidla veškeré své znalosti o čarodějnicích načerpal z filmu „Kladivo na čarodějnice“, který popisuje skutečné události, nicméně vzbuzuje dojem, že čarodějnické procesy z Jesenicka byly pravidlem a že to vždycky probíhalo nějak takto. Pokud ale zkoumáme fenomén čarodějnických procesů v celé Evropě, zjistíme, že v mnoha zemích byl odsouzen jen zlomek obviněných žen. A proč byly mnohé nařčené ženy osvobozeny? Právě proto, že probíhal nějaký soudní proces. Kdyby církev netrvala na soudním projednání, nedostaly by ony ženy žádnou možnost obhajoby a dav by je v mnoha případech bez soudu zlynčoval. Jak správně poznamenává C. S. Lewis, mnohé čarodějnice byly odsouzeny a popraveny, nicméně nikoli kvůli tomu, že tady byla církev, ale kvůli tomu, že tehdy prostě všichni věřili na čarodějnice.

Církev - strážkyně vzdělanosti

Jsem přesvědčen, že církev, která byla strážkyní vzdělanosti v dobách největší temnoty (mám na mysli zejména středověk od pádu Římské říše po počátek renezance), ve skutečnosti přispívala ke kultivaci společnosti a ke zmírňování krutosti. Čímž nikterak nepopírám, že se mnozí církevní i světští (byť „křesťanští“) představitelé dopustili nesmírných krutostí, například na Židech. I „největší Čech“, francouzsky a německy mluvící Lucemburčan Karel IV. (který mimochodem nevydal jediný český dokument), schvaloval pogromy a počítal s nimi jako se zdrojem příjmů.

Doba temna hrozí i dnes

Domnívám se, že doba temna nám hrozí i dnes. Nastalo stěhování národů, a patrně nikdo neví, jak a kdy skončí. Pro církev to bude velká příležitost. Vzpomínám na osmdesátá léta minulého století, která jsem prožil, když se teď ohlížím ve svém životě nazpět, jako zlatý věk zvěstování evangelia a růstu církve.

Obávám se ale, že církev není připravena. Někdy žasnu nad naivitou a nezodpovědností křesťanů. Uvedu dva příklady z poslední doby.

Po internetu ke mně doputoval e-mail, který tvrdil, že nedávný krach na šanghajské burze je výsledkem spiknutí proti Číně a Rusku. (Ano, správně jste uhodli, autor nemá rád kapitalismus a „americké imperialisty“.) Přitom ekonomové nejrůznějších směrů již několik let předpovídají, že se čínský „státní kapitalismus“ musí dříve nebo později dostat do vážné krize. Tento e-mail dostala spousta křesťanů – a netroufám si odhadnout, kolik z nich ho přeposlalo dalším. Ke mně doputoval z více adres, a to už jsem některé pilné rozesílatele požádal, aby mi podobné věci neposílali.

Ještě víc mě zarmoutilo, když jsem dostal zprávu o tom, jak „afghánští uprchlíci“ podřezali domácí zvířata v Lidéřovicích u Dačic. Přišla mi poměrně nedávno, ačkoli jistá 47letá žena dala tuto falešnou zprávu na Facebook už v polovině července. (Ponechávám nyní stranou, jak hodnotit, že byla do dvou dnů obviněna z šíření poplašné zprávy.) To křesťané nečtou noviny? Zpráva mi přišla se „zbožnými“ průvodními slovy: „Nevím, zda nejde o poplašnou zprávu, proto posílám jen vám s prosbou o modlitby.“

Budu teď trochu cynický. Chcete-li, aby se nějaká zpráva rychle rozšířila, pošlete ji s upozorněním: „Posílám to jen vám“. A zmínit ty modlitby je taky účinné. Zakusil jsem to ještě v dobách předinternetových - chcete-li účinně rozšířit nějakou pomluvu, doprovoďte ji slovy: „Nechci pomlouvat, říkám ti to jen proto, aby ses za to modlil.“ Internet tyto možnosti šíření pomluv jen zmnohonásobil.

Co na to náš Pán Ježíš Kristus?

Jdeme do velmi těžkých dob. Křesťané by měli vynikat pravdomluvností. Měli by být známi jako ti, kdo šíří pouze ověřené informace. Měli by být chytří jako hadi a rozpoznat, kdy se internet stává účinnou zbraní v rukách Božího nepřítele.

Zkusme si do verše, který je mottem tohoto článku, dosadit slovo „pravdomluvnost“ místo slova „spravedlnost“. Myslím, že Ježíšova slova budou platit i s touto obměnou.

Jsou věci, kterým nemůžeme zabránit. Je možné, ba pravděpodobné, že nebývale dlouhé období míru a prosperity, kterému se Evropa mohla těšit od konce druhé světové války, je u konce. Plujeme do nesnadných dob. Pravdivost nás bude stát více než dříve. Nebudeme-li ale pravdiví, naše zvěstování bude neúčinné.

To neznamená, že bychom měli mlčet o nepříjemných skutečnostech. Je ale třeba dodržovat základní „internetovou hygienu“ – přeposílat jen věci ověřené a podepsané. V případě nejistoty doporučuji navštívit webovou stránku www.hoax.cz; tam byste našli i to údajné vraždění domácích zvířat v Lidéřovicích, přestože tento web většinou politické věci neuvádí. Někdy je opravdu lepší méně mluvit a méně psát, než šířit nepravdy a polopravdy.


Mezititulky redakční.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora.

Dan Drápal je teolog, publicista a překladatel.