Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Soubor Škrétových oltářních obrazů v litoměřické katedrále je opět kompletní

Domácí zpravodajství / MiH / Dltm.cz / 13. prosince 2013 18:52
Soubor Škrétových oltářních obrazů v litoměřické katedrále je opět kompletní

Katedrála sv. Štěpána se zvonicí na Dómském pahorku v Litoměřicích. Ilustrační foto
Autor: Wikipedia.org / Karelj / Creative Commons

Litoměřice - Soubor pěti oltářních pláten českého barokního malíře Karla Škréty vytvořený pro katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích je opět kompletní. Po zrestaurování se do katedrály nyní vrátil i poslední z nich, oltářní obraz Svatý Vojtěch. Na původní místo byl instalován včera.

Restaurování plátna proběhlo ve dvou etapách - v loňském a letošním roce. Hrazeno bylo z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Celkové náklady činily téměř 160 tisíc korun. Spoluúčast farnosti, kterou je Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána v Litoměřicích coby vlastník tohoto vzácného uměleckého díla, tvořila zhruba deset procent této částky.

Obraz sv. Vojtěcha restauroval akademický malíř a restaurátor Adam Pokorný. Na rozdíl od postupů, které zvolili ostatní restaurátoři při obnově pláten Škrétova litoměřického cyklu, použil modernější technologii. Během první etapy byla zajištěna uvolněná malba a proveden restaurátorský průzkum, obraz byl sejmut z rámu, očištěn, zpevněn a nažehlen na nové plátno. Během druhé etapy z něj byly sejmuty přemalby a nevyhovující tmely, poté byl nově vytmelen, retušován a byl na něj nanesen závěrečný lak.

„S výsledkem jsme spokojeni. Jsme rádi, že v tomto případě byly uplatněny soudobé restaurátorské postupy. Vážíme si práce mistra Pokorného, který své zkušenosti nabyl mimo jiné i během stáží v Itálii," zhodnotil výsledek práce restaurátora probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář Jiří Hladík. „Především mám radost z toho, že to, co se mi zdálo ještě před pěti lety při mém jmenování dómským farářem v Litoměřicích téměř neuskutečnitelné, se podařilo - že je tento vzácný soubor Škrétových pláten, která jsou navíc značných rozměrů, restaurován, jistě téměř po sto letech," dodal.

Soubor oltářních pláten od Karla Škréty v litoměřické katedrále představuje nejrozsáhlejší zakázku, kterou kdy škrétovský ateliér dodal mimo Prahu. V českém prostředí nebylo v té době obvyklé, aby se výzdoba všech oltářů nově postaveného kostela zadávala jedinému umělci. Tato skutečnost svědčí o vysoké prestiži Karla Škréty, stejně jako o důvěře, jíž se malíř těšil u objednavatele obrazů, prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze.

Restaurování Škrétova cyklu probíhalo od roku 2009, kdy byla tři plátna restaurována před chystanou pražskou výstavou „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo". Ta byla pořádána u příležitosti 400. výročí malířova narození. Jednalo se o hlavní oltářní obraz „Ukamenování sv. Štěpána" a dva obrazy z bočních oltářů - „Sv. Petr a Pavel"a „Smrt sv. Václava". Následně bylo restaurováno i čtvrté plátno - „Archanděl Rafael se sv. Tobiášem".

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Ozvuk
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Jste spojeni s volbou nového pražského arcibiskupa?
Ano
30%
 
Spíše ano, mohlo to být horší
13%
 
Nelíbí se mi neprůhlednost rozhodování
7%
 
Ne
49%
 
(Počet hlasů celkem: 777)