Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Katolíci žádají Duku, aby se jednoznačně distancoval od Lipovské a Nerušila

Domácí zpravodajství / vlu / ČTK / 29. července 2021 14:12
Katolíci žádají Duku, aby se jednoznačně distancoval od Lipovské a Nerušila

Kardinál Dominik Duka
Autor: Wikipedia.org / Claude TRUONG-NGOC / Creative commons

Praha - Dvě desítky osobností z katolické církve dnes v otevřeném dopise kardinálu Dominiku Dukovi vyjádřily znepokojení nad spojováním církve s extremistickými politickými stranami. Dopis je zejména reakcí na kandidaturu Josefa Nerušila ve volbách do Sněmovny za SPD a Hany Lipovské za Volný blok. ČTK o tom za signatáře informoval Václav Němec.

Kardinála Duku žádají, aby se od osob kandidujících za zmíněné politické subjekty jasně a jednoznačně distancoval. Zároveň požadují, aby vyzval Nerušila a Lipovskou k neodkladné rezignaci na členství v mediálních radách, do nichž byli nominováni Českou biskupskou konferencí (ČBK). Členství v těchto radách se podle nich neslučuje s kandidaturou za jakýkoli, zvláště pak za extremistický politický subjekt.

Autoři a signatáři dopisu uvádějí, že politické subjekty, za něž Nerušil a Lipovská kandidují, zastávají krajní či extremistické názory a jejich postoje odporují základním principům křesťanství a evangelia.

„Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí. (…) Tyto postoje jsou zcela neslučitelné s křesťanstvím: s jeho zvěstí o zachraňující moci víry, s jeho požadavkem milosrdenství a bezpodmínečné lásky k bližnímu, s chápáním každého člověka jako božího obrazu, s důrazem kladeným na pravdu a na lidskou svobodu,“ píše se v dopisu.

Autoři a signatáři dopisu též připomínají podporu kardinála Duky Lipovské, „navzdory jejímu neblahému působení v Radě ČT“, i některá jeho veřejná vyjádření, která by mohla být interpretována jako podpora SPD. Podle nich jsou postoje pražského arcibiskupa pro katolickou i nekatolickou veřejnost matoucí, a v očích mnoha lidí se díky nim legitimizují politické síly s extrémními politickými názory.

Předseda ČBK a olomoucký arcibiskup Jan Graubner uvedl v úterý, že politické postoje kandidátů do Sněmovny za strany s extrémními názory, kteří jsou spojováni s katolickou církví, nejsou postojem církve. Duka se s prohlášením předsedy ČBK ztotožnil.

„Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není postojem církve, pro níž jsou určující principy katolického sociálního učení. (…) Tyto principy jsou zásadní i pro posuzování, zda programy stran a hnutí, za něž tyto osoby kandidují, odpovídají katolické sociální nauce, nebo ne,“ uvedl Graubner. Doplnil, že se nelze zaštiťovat jednotlivou hodnotou, která sice odpovídá křesťanskému pohledu na společnost a svět, při tom však zamlčovat nebo popírat další křesťanské hodnoty.

Dnes zveřejněný dopis podepsali například biochemik Jan Konvalinka, malířka a zakladatelka Cesty domů Martina Špinková, astrofyzik Jiří Grygar, herečka Martha Issová, matematik Jan Trlifaj, katolický kněz a historik Tomáš Petráček, filozof Daniel Kroupa, podnikatel a bývalý politik Pavel Bratinka nebo filozof Václav Němec.

Nerušil i Lipovská jsou v konfliktu zájmu a měli by odstoupit

Nadační fond nezávislé žurnalistiky minulý a tento týden upozornil, že Nerušil i Lipovská, kteří odmítli rezignovat na svoje funkce v radách ČT a ČRo se ocitli svoji kandidaturou ve střetu zájmu. 

„V Zákoně č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu v § 5 odstavec 2) však najdeme ustanovení, které výslovně říká, že člen Rady (Rada ČRo) nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě. V tomto případě zákonodárce chtěl, aby svoji funkci členové rady vykonávali nestranně a nezávisle,“ napsal fond ve vyjádření ke kandidatuře Nerušila minulý týden.

„Členům mediálních rad nelze vytýkat běžné chování či postoje, které zaujímají ve svém životě, a to ani v případě, že se slučují s myšlenkami či programy politických stran a hnutí. Radní však nemohou politická uskupení aktivně podporovat. Vstup do volební kampaně za politickou stranu aktivní podporou samozřejmě je. Odkazování na tzv. precedenty z minula není na místě.“

 

Celý text dopisu

Vážený pane arcibiskupe,

s hlubokým znepokojením sledujeme spojování některých osob či kruhů české katolické církve s politickými silami zastávajícími krajní či extremistické postoje, k němuž v poslední době dochází. Máme na mysli především kandidaturu Josefa Nerušila ve volbách do Poslanecké sněmovny za SPD a Hany Lipovské za Volný blok, a to dokonce v pozici volebních lídrů krajských kandidátek. Oba jmenovaní jsou přitom úzce spojeni s nejvyššími orgány české katolické církve: Josef Nerušil působí jako vedoucí referent odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského a má na starosti i Váš facebookový profil a twitterový účet arcibiskupství. Navíc byl s podporou České biskupské konference zvolen členem Rady Českého rozhlasu. Hana Lipovská byla ČBK nominována do Rady České televize.

Vážíme si prohlášení předsedy ČBK Jana Graubnera, podle nějž politický postoj osob kandidujících za subjekty s extrémními názory není postojem katolické církve. Vítáme i vyjádření mluvčího pražského arcibiskupství, podle nějž se s tímto prohlášením ztotožňujete. Domníváme se však, že Vaše distancování od politických aktivit zmíněných osob by za této situace mělo být jasnější a jednoznačnější, aby byly rozptýleny pochyby, které o Vašich postojích v této záležitosti panují. Josef Nerušil se dříve v médiích vyjádřil, že jeho kandidaturu respektujete a „máte radost, že se o něco snaží“. Opakovaně jste podpořil též Hanu Lipovskou navzdory jejím účelovým útokům na nezávislost České televize a dalším aktivitám paralyzujícím činnost Rady ČT.  Český rozhlas přinesl Vaše vyjádření v tom smyslu, že s Tomio Okamurou Vás spojuje „péče o bezpečí lidí.“

Veřejná vyjádření Tomia Okamury a dalších představitelů SPD, stejně jako výroky a excesy kandidátů Volného bloku, kupř. bývalého představitele SPD Lubomíra Volného, přitom budí obavy demokraticky smýšlejících občanů naší země. Volný blok hodlá v nadcházejících volbách kandidovat v koalici s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, která má blízko k neonacistické scéně. Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí. Zmíněná uskupení jsou také protagonisty dezinformačních a konspiračních kampaní. Tento typ politiky nikdy v dějinách nevedl k většímu bezpečí lidí, nýbrž pouze zaséval nepřátelství mezi lidmi a národy, probouzel v lidech nejtemnější vášně a pudy, a podněcoval tak rozbroje, konflikty a války. Především se však domníváme, že tyto postoje jsou zcela neslučitelné s křesťanstvím: s jeho zvěstí o zachraňující moci víry, s jeho požadavkem milosrdenství a bezpodmínečné lásky k bližnímu, s chápáním každého člověka jako Božího obrazu, s důrazem kladeným na pravdu a na lidskou svobodu.

Obáváme se, že některé informace o Vašich postojích jsou pro katolickou i nekatolickou veřejnost matoucí, a v očích mnoha lidí se díky nim legitimizují politické síly, jejichž působení zcela odporuje základním principům evangelia, radosti, pokoji a spravedlnosti. Jako pražský arcibiskup a český primas máte velký vliv na názory a jednání duchovních a věřících, Vaše slova mají i nemalou společenskou váhu. Domníváme se proto, že v této chvíli je naléhavě třeba, abyste se jasně a přesvědčivě postavil na stranu pravdy a spravedlnosti, na stranu demokratického směřování naší země, a podpořil tak i prestiž katolické církve v očích veřejnosti. Dojem, že katolická církev si nebezpečně zahrává s extrémními politickými proudy, posílený nejistotou o Vašich skutečných názorech, by mohl naopak vést k dalšímu odklonu lidí dobré vůle od katolické církve.        

Z uvedených důvodů Vás žádáme, abyste se od osob kandidujících za zmíněné politické subjekty jasně a jednoznačně distancoval. Žádáme Vás též, abyste vyzval členy mediálních rad nominovaných ČBK, jmenovitě Josefa Nerušila a Hanu Lipovskou, aby neodkladně rezignovali na své členství v těchto radách, které se neslučuje s kandidaturou za jakýkoli, zvláště pak za extremistický politický subjekt.

Vážený pane arcibiskupe, tento list je veden starostí o další směřování naší země a věrohodnost katolické církve u nás. Děkujeme Vám, že mu věnujete pozornost a berete tuto naši starost vážně.

S pozdravem

Václav Němec, filosof

Martina Špinková, malířka

Jan Konvalinka, biochemik

Lenka Karfíková, filosofka a teoložka

Tomáš Petráček, katolický kněz a historik

Štěpán Špinka, filosof

Jiří Grygar, astrofyzik

Martha Issová, herečka

Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci

Jiří Wald, nakladatel

Daniel Kroupa, filosof

Jan Trlifaj, matematik

Pavel Bratinka, podnikatel a bývalý politik

Filip Karfík, profesor filosofie 

Benedikt Mohelník, dominikán a teolog 

Jiří Hanuš, historik 

Tomáš Nejeschleba, filosof

Františka Jirousová, spisovatelka a knižní redaktorka

Vladimír Müller, katolický kněz

Monika Le Fay, spisovatelka a režisérka

David Čálek, kameraman

Jakub Sirovátka, filosof

Kateřina Trlifajová, matematička

Tomáš Fischer, geofyzik

Olga Cieslarová, religionistka

Pavel Dobrovský, podnikatel


Na vědomí: 

arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner

apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Považujete slova papeže Františka o „bílé vlajce" za vhodná pro řešení ruské agrese na Ukrajině?
Ano
22%
 
Ano, papež se jen nepřesně vyjádřil
1%
 
Ne, je třeba vážit slova
24%
 
V žádném případě ne, s agresorem se nevyjednává
53%
 
(Počet hlasů celkem: 226)