Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Plzeňská diecéze hledá cestu, jak začlenit rozvedené a znovusezdané do života církve

Domácí zpravodajství / / Vlastní zpráva / 4. března 2023 19:11
Plzeňská diecéze hledá cestu, jak začlenit rozvedené a znovusezdané do života církve

Ilustrační foto
Autor: Publicdomainpictures.net

Plzeň - Plzeňské biskupství vydalo 22. února směrnici, která otevírá možnost přijímání svátostí pro manžely žijícími v novém tzv. neregulérním svazku. Směrnice je odpovědí na výzvu papeže Františka v apoštolské exhortaci Amoris laetitia. Východiskem a základem této směrnice se stala VIII. kapitola „Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost”. Podle vyjádření synodních otců v exhortaci církev trvá na tom, že každé porušení manželského svazku „je proti Boží vůli, ale je si rovněž vědoma křehkosti mnoha svých dětí“.

O tomto kroku informoval pastýřský list biskupa Tomáše Holuba, který se četl na první neděli postní v kostelech plzeňské diecéze. Zdůraznil, že postní doba v nás má prohloubit jistotu, že náš Bůh je v Ježíši Kristu Bohem blízkým, milosrdným a milujícím. 

„Matka Církev podporuje všechny ty, kteří vydávají svědectví o celoživotní manželské lásce, ale také neopouští ani  nevylučuje ze svého společenství nikoho z těch, jejichž vztah ztroskotal a žízní po lásce Boží. Proto jedním z výsledků výše zmíněného doprovázení, o které jsem misionáře Božího milosrdenství požádal, může být v duchu exhortace papeže Františka Amoris laetitia i možnost pozvat tyto naše sestry a bratry znovu k přijetí svátosti smíření a následně k eucharistickému stolu,“ okomentoval rozhodnutí Holub. „My všichni mnohdy bloudíme, jsme ztraceni a potřebujeme, aby se nás Pán znovu ujal,“ upozorňuje biskup.

Holub také pověřil doprovázením při tomto procesu rozlišování na dobu pěti let misionáře milosrdenství plzeňské diecéze. Cílem směrnice není nutně dojít k přijímání svátostí. Může jít o nasměrování k jiným formám začlenění do života církve. Proces je možné zahájit nejdříve pět let od civilního rozvodu. Zájemci se musí obrátit na svého faráře nebo administrátora, který jim zprostředkuje kontakt na misionáře milosrdenství. Pokud farář odmítne, mohou kontaktovat misionáře milosrdenství přímo. Misionář milosrdenství se s oběma manžely setká, aby zjistil, jestli je cesta společného rozlišování v jejich případě možná. Pokud ano, následují další setkání, dialog a reflexe. Doba procesu rozlišování, kajícnosti a hledání další cesty víry zahrnuje minimálně jeden rok a čtyři setkání. Pokud se v průběhu procesu rozlišování potvrdí otevřenost manželského páru pro život v milosti Boží, misionář vystaví písemné vyjádření s doporučením umožnit manželům přistupování ke svátostem smíření a eucharistie. Pokud tuto cestu nedoporučí, vysvětlí biskupovi důvody. Biskup po seznámení se s vyjádřením misionáře milosrdenství a po osobním setkání s manžely rozhodne o trvalém „aktu milosrdenství”, tedy umožnění přístupu ke svátostem. V případě neudělení svolení je farář povinen s pomocí misionáře milosrdenství hledat jiný způsob zapojení manželů do života a služby místní komunity. 

Seznam misionářů milosrdenství a další důležité informace jsou k dispozici na webu plzeňské diecéze.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Obáváte se negativního vlivu umělé inteligence?
Ano
52%
 
Spíše ano
26%
 
Ne
19%
 
Nevím
2%
 
(Počet hlasů celkem: 42)