Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

KTF musí opakovat volbu akademiků do senátu Univerzity Karlovy, hlasovat elektronicky nebude možné

Domácí zpravodajství / vlu / Vlastní zpráva / 20. prosince 2023 22:53
KTF musí opakovat volbu akademiků do senátu Univerzity Karlovy, hlasovat elektronicky nebude možné

Budova fakulty v pražských Dejvicích
Autor: Wikipedia.org

Praha - Volby do komory akademických pracovníků „velkého“ senátu Univerzity Karlovy (UK) na Katolické teologické fakultě byly prohlášeny za neplatné a musí se opakovat. Vyplývá to z dnes zveřejněného stanoviska hlavní volební komise akademického senátu UK. Volba byla zneplatněna kvůli nedostatečné transparentnosti procesu, při kterém fakultní volební komise nemohla kontrolovat průběh a dohlížet na regulérnost volby. 

Nový termín volby se uskuteční od 9. do 11. ledna od 10 do 14 hodin. Akademický senát KTF na svém dnešním zasedání rozhodl, že při opakovaném termínu nebude možné hlasovat online, ale pouze prezenčně „klasickou listinnou formou“. Hlavní volební komise UK přitom ve svém stanovisku uvedla, že „i opakované volby je možno konat elektronicky, avšak dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb musí být předložen hlavní volební komisi k vydání souhlasného stanoviska“. Zároveň doplnila, že si je vědoma nedostatečné úpravy elektronické formy v současném volebním řádu a chce se v budoucnu podílet na jeho novelizaci.

Komise potvrdila jako platnou část voleb, která se konala mezi studenty KTF. Ti si jako své zástupce v akademickém senátu Univerzity Karlovy zvolili Ondřeje Kříže a Jakuba Sobotku, studenty oboru Katolická teologie, kteří na konci srpna podepsali prohlášení, které nepřímo podpořilo děkana fakulty Vojtěcha Novotného ve sporu o výpověď historika Tomáše Petráčka.

Akademický senát UK, jako nejvyšší legislativní orgán univerzity, volí kandidáta na rektora, schvaluje návrhy na jmenování a odvolání členů vědecké rady předkládané rektorem, projednává rektorovy návrhy na jmenování a odvolání prorektorů a kvestora, schvaluje rozpočet, dlouhodobý záměr, výroční zprávy a provádí organizační změny v rámci univerzity, včetně zřizování, slučování nebo zrušení fakult a dalších částí. Kontroluje hospodaření univerzity a má pravomoc podat návrh na odvolání rektora. 

Každá fakulta má ve senátu svého zástupce, což zajišťuje možnost podílení se všech fakult na diskusi a ovlivňování rozhodnutí, která se týkají celé univerzity. Senát tvoří 70 zástupců, 34 studentů (2 z každé fakulty), 34 pedagogů (2 z každé fakulty) a 2 zástupce z ostatních pracovišť univerzity, volení na tříleté funkční období.

Kandidáta na děkana bude Katolická teologická fakulta UK volit v polovině února

Akademický senát KTF dnes na svém zasedání také schválil termín mimořádného zasedání, které se bude konat ve středu 14. února 2024, a na kterém bude zvolen nový kandidát na děkana. Návrhy na kandidáta na děkana se musí podat do pondělí 5. února 2024. Ve čtvrtek 8. února se pak bude konat veřejná debata navržených kandidátů na mimořádném zasedání akademického senátu fakulty.

Kandidáta na děkana volí akademický senát fakulty zpravidla z řad akademických pracovníků, především profesorů nebo docentů. Návrhy na kandidáta musí splňovat určité náležitosti; navržená osoba musí například povinně přiložit k návrhu svůj vlastnoručně podepsaný souhlas, strukturovaný životopis a přehled o své vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti, stejně jako úvahu o poslání a perspektivách fakulty.

Po zvolení kandidáta na děkana musí pražský arcibiskup Jan Graubner předložit Kongregaci pro katolickou výchovu jméno zvoleného kandidáta k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem. Následně předloží předseda senátu jméno zvoleného kandidáta rektorce Univerzity Karlovy, Mileně Králíčkové, která děkana jmenuje.

Členy volební komise, zvolené akademickým senátem fakulty, budou Adéla Zelenková, Alena Černá a David Svoboda, který bude zároveň předsedou volební komise.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
47%
 
Spíše ano
2%
 
Ne, je příliš radikální
15%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
35%
 
(Počet hlasů celkem: 276)