Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Ruští pravoslavní označili agresi proti Ukrajině za svatou válku. Prohlášení vyvolalo ostré reakce

Ze světa / lka / Vlastní zpráva / 18. dubna 2024 17:56
Ruští pravoslavní označili agresi proti Ukrajině za svatou válku. Prohlášení vyvolalo ostré reakce

Ilustrační foto: chrám ozbrojených sil v Moskvě
Autor: www.facebook.com

Moskva, Kyjev, Ženeva, Praha -  27. března vydal „Světový ruský lidový sněm“ vedený patriarchou Kirillem Gundajevem dokument nazvaný „Přítomnost a budoucnost ruského světa“. Podle tohoto prohlášení „Speciální vojenská operace“ (SVO) je novou etapou národněosvobozeneckého boje ruského lidu proti zločinnému kyjevskému režimu a kolektivnímu Západu, který stojí za ním. Tento boj probíhá na území jihozápadní Rusi od roku 2014, jak označují ruští pravoslavní okupované východní oblasti Ukrajiny. Dokument považuje SVO za operaci, ve které ruský lid se zbraní v ruce hájí svůj život, svobodu, státnost a civilizační, náboženskou, národní i kulturní identitu, jakož i právo žít ve vlastní zemi v hranicích jednotného ruského státu. „Z duchovního a morálního hlediska je tato zvláštní vojenská operace „Svatou válkou“, v níž Rusko a jeho lid, bránící jednotný duchovní prostor Svaté Rusi, plní poslání „Uchovatele“, chránícího svět před náporem globalismu a před vítězstvím Západu, který propadl satanismu,“ vyhrocuje ruský sněm své prohlášení zmínkou o svaté válce.

Po dokončení operací v severovýchodní vojenské oblasti se má celé území současné Ukrajiny ocitnout v zóně výlučného vlivu Ruska. „Je třeba zcela vyloučit možnost, že by na tomto území existoval rusofobní politický režim nepřátelský vůči Rusku a jeho obyvatelům, stejně jako politický režim řízený z vnějšího centra nepřátelského vůči Rusku,“ uvádí se v závěru textu.

 

Stanovisko Ukrajinské rady církví a náboženských společností k ruskému dokumentu

„Ukrajinská rada církví a náboženských společností, která zastupuje všechny hlavní náboženské společnosti Ukrajiny – křesťany, muslimy a Židy – důrazně a kategoricky odsoudila závěrečné dokumenty posledního zasedání takzvaného „Světového ruského lidového sněmu“, které podle Ukrajinců obsahují pokus morálně ospravedlnit agresivní válku Ruska proti Ukrajině.

Ve svých prohlášeních a výzvách Ukrajinská rada církví a náboženských společností opakovaně odsuzuje ideologii „ruského světa“, která slouží jako základ pro ospravedlnění ruské agrese proti Ukrajině a dalším zemím. Nejnovější dokument Světového ruského lidového sněmu podle Ukrajinců nejenže doslovně opakuje narativy této ideologie, ale snaží se také veřejně ospravedlnit agresivní válku proti Ukrajině jako „Svatou válku“. Dokument popírá existenci ukrajinského národa jako svébytného etnika, popírá právo ukrajinského národa na vlastní suverénní státnost a ospravedlňuje válečné zločiny i akty genocidy, kterých se Ruská federace na území Ukrajiny již dopustila, a fakticky vyzývá k novým.

Ruští pravoslavní označili agresi proti Ukrajině za svatou válku. Prohlášení vyvolalo ostré reakce

Ilustrační foto: Chrám svaté Sofie v Kijevě
Autor: Wikipedia.org / Wikipedia Commons

Světový ruský lidový sněm byl založen především ruskou pravoslavnou církví s podporou ruského státu. V čele této organizace stojí patriarcha Ruské pravoslavné církve Kirill Gundajev. Do její činnosti jsou zapojeni představitelé mnoha náboženských organizací Ruské federace. Nejnovější dokumenty Sněmu byly distribuovány prostřednictvím oficiálních informačních kanálů Ruské pravoslavné církve.

„Proto ruská pravoslavná církev a její vedení, stejně jako vedoucí představitelé dalších náboženských organizací Ruské federace, kteří se podílejí na činnosti Sněmu, nesou plnou morální odpovědnost za obsah těchto nelidských neonacistických dokumentů, které zcela odporují pravdě, duchovním a morálním zásadám křesťanství, islámu a judaismu,“ zdůrazňují Ukrajinci ve své reakci a dodávají:

„Jako představitelé náboženského společenství Ukrajiny potvrzujeme, že agresivní válka Ruska proti naší vlasti je věcí ďábelskou a spoluúčast na ní na straně agresora, včetně jejího veřejného ospravedlňování, je duchovní zločin.

Vyzýváme světové náboženské představitele a organizace pro ekumenickou a mezináboženskou spolupráci, zejména Světovou radu církví a Konferenci evropských církví, aby dokumenty Sněmu odsoudily. Jsme rovněž přesvědčeni, že na vedení Sněmu v čele s ruským pravoslavným patriarchou Kirillem Gundajevem by měly být uvaleny mezinárodní sankce. Zejména sám pravoslavný patriarcha Kirill Gundjajev by měl být podroben mezinárodním sankcím.

Prosíme Boha, aby pomohl Ukrajině dosáhnout vítězství nad ruským agresorem a nastolit spravedlivý mír, a znovu vyzýváme mezinárodní společenství, aby zvýšilo pomoc Ukrajině.

Pane, velký a všemohoucí, ochraňuj Ukrajinu!“

 

Světová rada církví požádala o vysvětlení patriachu Kirilla

Světová rada církví reagovala v dokumentu z 12. dubna, kde se mimo jiné uvádí: „Pro Světovou radu církví je nepřijatelná skutečnost, že (ruský) dekret (z 27. 3. 2024) prezentuje nezákonnou a neospravedlnitelnou invazi Ruska na území jeho suverénního souseda Ukrajiny jako „novou etapou národněosvobozeneckého boje ruského lidu proti zločinnému kyjevskému režimu a kolektivnímu Západu, který stojí za ním, boje, který probíhá na území jihozápadní Rusi od roku 2014“. Rovněž je pro ni nepřijatelná perspektiva, podle níž se má celé území současné Ukrajiny ocitnout v zóně výlučného vlivu Ruska. Proto se generální sekretář Světové rady církví Jerry Pillay obrátil na patriarchu Kirilla s žádostí o vysvětlení, zda má být tento dekret chápán jako vyjádření vlastního postoje Ruské pravoslavné církve, a jak může takové postoje zastávat členská církev Světové rady církví."

Ruští pravoslavní označili agresi proti Ukrajině za svatou válku. Prohlášení vyvolalo ostré reakce

Vladimír Putin a moskevský patriarcha Kirill
Autor: Wikipedia.org / Wikipedia Commons

 

Čeští evangelíci považuji slova o svaté válce za rouhání

Představitelé Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný a Jiří Schneider se otevřeným dopisem ohradili proti usnesení ruské pravoslavné církve, v němž mj. označuje agresivní válku Ruské federace proti Ukrajině za svatou válku a za válku proti Západu, který propadl satanismu. „Jde ze strany představitelů ruské pravoslavné církve o rouhání, kterým se ocitají zcela mimo Kristovo tělo. Je zřejmé, že opustili autoritu Kristova evangelia a sledují pouze zájmy nacionalistické ideologie tzv. Ruského světa,“ uvádí.

Jak zástupci ČCE dále připomínají, je naší smutnou historickou zkušeností ze života církve za komunistické totality, že církevní představitelé podléhají mocenským tlakům a stávají se nedůvěryhodnými a zpronevěřují se své teologické tradici i své církvi.

Evangelíci také připomněli i jinou část ruské církve, výzvu ruských kněží, kteří se jasně vyslovili proti této válce hned na jejím počátku (Výzva duchovních ruské pravoslavné církve ke smíření a ukončení války). Této petici se věnoval i magazín Christnet ve svém zpravodajství.

Na závěr svého prohlášení pak představitelé ČCE důrazně vyzvali Světovou radu církví, aby se veřejně jednoznačně odmítavě vyjádřila k rouhavému prohlášení svaté války a aby právě tak veřejně jednoznačně podpořila ukrajinské křesťany a ruské pravoslavné disidenty, kteří nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. „Je to otázka naší věrnosti evangeliu i věrohodnosti našeho svědectví,“ dodávají.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Obáváte se negativního vlivu umělé inteligence?
Ano
50%
 
Spíše ano
17%
 
Ne
29%
 
Nevím
4%
 
(Počet hlasů celkem: 203)