Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Se symboly je to jako s kořením

Martin Hrubeš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 10. 2007
  Na katolické liturgii v klasickém pojetí mi nesedí (prosím bratry katolíky o odpuštění - to, co zde budou číst, jsou mé osobní názory. Mám velkou obavu, že mnohdy až nespravedlivě křivdící) především její formálnost až vyumělkovanost, přílišná rigidita; udržení jednoty příliš draze zaplacené nebezpečím ztráty vnímání obsahu. Taky je nutno věcně přiznat, že moderní katolická bohoslužba se od té naší zase až tak moc neliší, a byl jsem až překvapen, kolik prvků máme společných. Za zcela zbytné či vyloženě škodlivé prvky v katolické liturgii považuji zejména klanění se symbolům a uctívání votivních sošek a obrazů. Osekání těchto prvků v rámci nové, evangelické spirituality bylo podle mého soudu potřebné, ale vedlo někdy k jistému zúžení pohledu a v některých případech mohlo tnout i tam, kam možná nemělo.

Portréty a rozhovory

Člověče, nejsi tu sám !

Martin Hrubeš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 10. 2007
Za hlavní poselství knihy Genesis, platné i dnes, považuji zejména: „Člověče, nejsi tu sám a už vůbec ne sám od sebe! Všechno, co tě obklopuje, je dílem mým. Jsi součástí toho všeho, a přece jsi mi partnerem, to všechno tu vzniklo (i) pro tebe!“. Až člověka mrazí, že všechna ta příprava pro nástup člověka mohla trvat ne šest dní, ale celých pět miliard let, nebo i déle. Evoluce živých organismů probíhala a stále probíhá, ale jak a proč, to nevíme. Darwinismus, je již desítky let překonaným pohledem na věc. Dnes do hry mnohem více vstupují genetika, teorie her a chaosu, statistika, matematické modelování (mluvíme pak o tzv. syntetické teorii evoluce) a čím více se vědci problémem zabývají, tím k většímu nihilismu docházejí.

Lidé

Na návštěvě v Etiopii

Martin Hrubeš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 6. 2004

Článek měsíce

Polarizace v katolické církvi

David Peroutka / 16. 3. 2024