Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Areopag

Křesťanství a socialismus?

Jiří Stodola, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 1. 7. 2009
Ve svém článku na podporu křesťanské platformy ČSSD představuje religionista Ivan Štampach socialismus, k němuž se ČSSD hlásí, a křesťanské sociální učení jako dvě téměř identické politické síly, které tvoří protiváhu proti bezbožeckému, téměř ďábelskému kapitalismu. Pro svůj záměr se neváhá dovolávat ani papežských encyklik. Na co docent Štampach zapomíná je, že dané encykliky stejnou měrou odsuzují i socialismus, jehož podporu jim autor dosti účelově podsouvá. Ocitujme si jasná slova těchto papežů proti socialismu.

Areopag

Patří J. G. Kohl do Církve?

Jiří Stodola, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 10. 2. 2009
Z titulu článku Patří Bratrstvo sv. Pia X. do církve, který vyšel v magazínu portálu Christnet, mohl nezaujatý čtenář usoudit, že text bude obsahovat jasné definování toho, co je Církev a kdo k ní patří, po kterém budou následovat argumenty, proč tzv. lefébvristé do Církve nepatří. Článek tvrdí asi toto: Druhý vatikánský koncil znamená návrat k původnímu (zřejmě Církvi znečištěnému) křesťanství, lefébvristé tento koncil odmítají, proto jsou moc a moc zlí (což Kohl barvitě líčí), a proto nepatří do Církve....

Článek měsíce

Nonaginta pouhá finta aneb poděkování devadesátiletému mladíkovi Karlu Skalickému

Tomáš Petráček / 20. 5. 2024