Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církev dnes

Nehažte perly...

Jan Uhlíř, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 28. 9. 2005

Arcibiskup Jan Graubner se ve svém dopise otištěném v Katolickém týdeníku (KT) kriticky výjádřil k uveřejnění rozhovoru s účastnicí reality show Big Brother Terezií Olivovou v KT. Redakce Magazínu ChristNet požádala pana arcibiskupa o podrobnější stanovisko.
Myslíte, že Terezie Olivová má v takovémto prostředí možnost evangelizačně působit, ať už na své kolegy či na diváky? Co byste v dané situaci Terezii doporučil?
Křesťan by měl evangelizovat především tím, co je. Pak tedy musí evangelizovat všude, kde je. Jiná otázka je, jestli jsou lidé v každém prostředí stejně vnímaví, jestli se člověk nepřeceňuje a neriskuje vlastní selhání. Někdy je třeba myslet i na Ježíšovo: Nehažte perly...

Portréty a rozhovory

Nejzajímavější je šedá zóna

Jan Uhlíř, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 9. 2005

Církev dnes

Církev není fanklub toho nebo onoho

Jan Uhlíř, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 4. 7. 2005

Církev dnes

Komunisté by křesťany nejraději uzavřeli v kostelích

Jan Uhlíř, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 27. 6. 2005

Lidé

Prostor pro politiku z Boží režie

Jan Uhlíř, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 15. 6. 2005

Článek měsíce

Strašák „liberalismu a neomarxismu“ obchází církev

Marián Sekerák / 8. 6. 2020