Nedávno jsme v Magazínu ChristNet.eu zveřejnili anketu, v jejíchž bodech jsme se zaměřovali na otázky typu: "Jakou roli hraje vzhled, barva očí, romantičnost...?" Stejně jako první anketu, provedli jsme i tuto v několika společenstvích a třídách křesťanských škol. Celkem jsme vyhodnocovali stejně jako v prvním testu přes 200 odpovědí, takže zde musíme v celkovém výsledku počítat s možnými nepřesnostmi.

Všichni respondenti jsou věřící, většinou aktivně praktikující katolíci. Věk respondentů se pohyboval mezi 14 a 20 lety. Hned do začátku upozorňuji, že se nejedná o nějaký oficiální sociologický průzkum, berte to spíše jako takovou zajímavost.

Dnešní anketa má říci něco o tom, jaké jsou požadavky na charakterové vlastnosti a různé schopnosti. Jak mnoho je požadována například věrnost, upřímnost, umění odpouštět? Jak moc si přeji, aby byl partner sportovně založen, aby uměl řídit auto, či aby se neztratil ve světě? Zvolili jsme celkem 18 položek a účastníci ankety měli za úkol seřadit je podle důležitosti. Pro větší přehlednost a možnost srovnání jsme anketu vyhodnotili zvlášť z pohledu chlapců a zvláště z pohledu dívek. V následujících žebříčcích jsou na prvních místech vlastnosti nejpožadovanější, na posledních místech vlastnosti "takřka nepotřebné".

Mladým respondentům bylo nadiktováno těchto osmnáct vlastností či schopností. Každý z respondentů pak dostal k dispozici 35 bodů, které měl rozdělit mezi otázky následovně: Vlastnost, kterou požaduji bezpodmínečně, ohodnotím třemi body. Vlastnost, kterou bych uvítal, ale v nejhorším se bez ní obejdu ohodnotím dvěma body......nakonec vlastnost, na které mi nezáleží ohodnotím nulou. Respondenti měli pouze 35 bodů, takže nemohli jednoduše napsat ke každé otázce tři body. Museli někdy velmi složitě přemýšlet, kde by nějaký ten bodík ušetřili, aby jej mohli použít jinde. To mělo modelovat situaci, že nikdo není dokonalý a že není možné najít partnera, který by vše bezpodmínečně splňoval. Pak se museli mezi vlastnostmi rozhodovat. Vyzkoušejte si tuto anketu a zjistíte, že to není lehké.

Chlapci požadují aby dívka byla:

 1. věrná,
 2. aby nebyla náladová,
 3. aby uměla odpouštět,
 4. aby uměla uznat svoji chybu,
 5. aby byla upřímná,
 6. aby v něčem vynikala,
 7. aby měla touhu po vzdělání,
 8. aby byla pokorná,
 9. aby měla vkus,
 10. aby měla určité sebevědomí,
 11. aby měla smysl pro humor,
 12. aby se uměla sama rozhodnout,
 13. aby se ve světě neztratila,
 14. aby měla ráda zvířata,
 15. aby mi splnila vše, co si budu přát,
 16. aby byla sportovně založená,
 17. aby se mě uměla zastat,
 18. aby uměla řídit auto.
Výše uvedené vlastnosti seřadily dívky takto (tedy co požadují po chlapcích):
 1. aby uměl uznat svoji chybu,
 2. aby byl věrný,
 3. aby byl upřímný,
 4. aby v něčem vynikal,
 5. aby měl smysl pro humor,
 6. aby uměl odpouštět,
 7. aby se mne uměl zastat,
 8. aby uměl řídit auto,
 9. aby měl určité sebevědomí,
 10. aby měl touhu po vzdělání,
 11. aby dokázal být pokorný,
 12. aby měl vkus,
 13. aby byl rozhodný,
 14. aby se ve světě neztratil,
 15. aby byl sportovně založený,
 16. aby nebyl náladový,
 17. aby měl rád zvířata,
 18. aby splnil úplně všechno, co mi na očích uvidí,
Naší anketu doplňujeme několika grafy, které ukazují reakce u jednotlivých otázek.

Zkuste tuto anketu udělat u vás např. ve společenství či ve sboru. Může se po té rozproudit zajímavá diskuse. Nabízí se zde několik možností vyhodnocení. Vaše výsledky pak můžete porovnat s našimi.