Dle nejnovějšího zpravodajství ČBK stojí nadějný projekt ChristNet.eu před svým zánikem. ČBK pátrala po příčinách dosud nevyjasněných problémů na tak nadějném křesťanském situ. Po osmi hodinách marných pokusů se Tiskovému středisku konečně podařilo navázat telefonické spojení s prezidentem ChristNet.eu Robertem Němcem.

Na pokládané otázky však zarytě odpovídal jedinou větou: "Nechali mě v tom..." Do sluchátka z dálky ještě pronikaly výkřiky, kvílení a pláč, které podle našich odůvodněných spekulací nemohly patřit nikomu jinému než posledním dvěma mohykánům Janu Ficalovi a Pavlu Brestovskému. Z těchto šumů jsme vyrozuměli jen útržky věty: "Vždyť já mám za to taky úplný...", z čehož jsme usoudili, že příčinou odchodu tří nejlepších redaktorů bylo špatné finanční ohodnocení (tj. žádné).

Zpravodaji ČBK se podařilo zcela náhodou zastihnout známé redaktory (Jiří Špaček, Tomáš Škácel a Lucie Vláčilová), jak vcházejí do kanceláře české divize mediální společnosti MariaNet.cz, která ohlásila svůj start ve světovém internetu na 16. 4. 2000. Spěchajícím redaktorům, které do kanceláře MariaNet.cz přivezlo černé BMW s rakouskou poznávací značkou, byla položena zásadní otázka: "Co bylo příčinou vašeho odchodu z Christnet.eu?"

Jiří Špaček: "Jděte si tam pracovat sami, brzy budete muset dát do zastavárny i tu kameru, kterou nás točíte."

Lucie Vláčilová: "MariaNet.cz umí náležitě ocenit namáhavou redaktorskou práci. Copak jsem šílená, abych pracovala zadarmo?"

Tomáš Škácel: "Nejsem žebravý mnich, jsem profesionál..."

Jeden z nových redaktorů MariaNet.cz nám na závěr prozradil:

"Nebouráme mosty, dále budeme číst články a maily Roberta Němce a překlady od Martina Moštěka a na devadesáti procentech naších sitů se určitě objeví odkaz na ChristNet.eu."

O tom, kdo stojí za společností MariaNet.cz a jak vysoké honoráře bývalým redaktorům Magazínu ChristNet.eu slibili, nemáme bohužel žádné informace. Víme jen, že Lucie Vláčilová odcestovala do Tibetu se slovy, že udělá rozhovor s Dalajlámou. Neuvědomila si ale v náhlém přívalu nadšení, že Dalajláma je již šedesát let v exilu. Podobně i Jiří Špaček se rozhodl zorganizovat největší světovou pouť ke hrobům svých předků do Malé Morávky u Tokia. O Tomáši Škácelovi toho víme málo, naposledy byl spatřen se svou věrnou koalou u severního pólu.

- S přispěním agentury APR -