Každou poslední neděli před Velikonocemi se na přání papeže Jana Pavla II. konají ve všech katolických diecézích po celém světě diecézní setkání mládeže s biskupem. Setkání navazuje na motiv Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, kdy ho mladí vítali palmovými ratolestmi. Setkání proběhla o tomto víkendu i v Česku.

Praha

Letošní setkání mládeže v Praze bylo významné ze dvou důvodů: poprvé bylo dvoudenní a poklesl počet mladých. Jak řekl Magazínu ChristNet.eu jeden z organizátorů, zatímco dříve přišlo okolo 400 mladých, letos jich zde bylo jen 150 (na nedělní mši v katedrále ale počet stoupl na 300). Jako důvod udal nezájem mladých, přílišná konkurence dalších akcí a dvoudennost. P. Jan Balík ještě dodal že mnoho lidí, kteří mají kolem sebe mládež, nevyzvedávají důležitost diecézního setkání mládeže.

Setkání se neslo ve znamení klášterů. V sobotu po poledni, kdy se setkání zahajovalo, se vydaly skupinky mladých na prohlídku několika pražských klášterů, spojenou s povídáním o řeholním životě. Po skončení prohlídek se všichni sešli v reprezentačních prostorách Pražského arcibiskupství, kde se podávala bohatá večeře. Tomu taky odpovídala cena: zatímco v Plzni byl poplatek za účast bez přenocování 30 Kč, v Praze to bylo 50 Kč.

Po skončení večeře následovala večerní vigilie s biskupem Paďourem. V neděli ráno byl průvod mladých od Lorety do katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha sloužena mše svatá s kardinálem Vlkem. Ten vyjádřil přání, aby se z pouti a liturgie mladých na Květnou neděli stala nová tradice. Proto se bude zřejmě i příští diecézní setkání mládeže slavit podobně.

Průvod
foto: Monika Vítková - ADCM

Na setkání byla zajímavá neochota mladých nějak pomoci, například během vigilie nebo při mši. Podle P. Balíka ale naopak mladí vyjadřovali ochotu sloužit. Jak ale sdělilo Magazínu ChristNet.eu několik účastníků, akce se jim líbila.

Brno

Setkání, které sledoval redaktor Magazínu ChristNet.eu David Svoboda, se zúčastnilo okolo 1800 mladých lidí. Kromě brněnského biskupa Cirkleho a primátora Duchoňe byly na místě i štáby České televize, TV NOVA a mnoha dalších médií.

Všechny důležité společné události dne probíhaly v katedrále na Petrově. Tam a stejně tak i na jiných místech se mohli všichni účastníci setkat s motivem dvou vyděšených domorodých černoušků, nad jejichž hlavami bylo napsáno: "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.: Text, na který mnoho lidí reagovalo vesměs rozpačitě, později vysvětlil otec Josef Havelka - pořadatel celého dění. Smysl byl vcelku prostý. Oba dva domorodci jsou tak vyvalení z toho, co je nad nimi napsáno, že padli na zadek.

Během pestrého programu bylo možno shlédnout celou řadu scének a reklam v podání "ochotníků" DCM Brno. Organizátoči připomenuli trochu historie (Svatý Kopeček, Velehrad...) a zvali na účast celosvětového setkání mládeže s papežem v Římě v srpnu letošního roku. Pořadatelé podobně jako v předchozích letech nabídli všem účastníků množství přednášek, z nichž si mohl každý vybrat podle svého zájmu. Hovořilo se o tom, zda jít, či nejít na vojnu, o pokání, o řeholním životě, partnerském životě, ekumenismu... Pro ty, kdo nechtěli pouze sedět v lavicích a poslouchat přednášky, se nabízela "Křížová cesta ve městě".

Biskup Cirkle v katechezi řekl, že Boží slovo je pravidlem pro život, dává smysl situacím a ohlašuje budoucnost plnou naděje. Zmínil se také o problematice závislosti a tom, že jediná závislost na Bohu nezbavuje člověka svobody. Máme se snažit Bohu naslouchat, aby vše co, uděláme bylo ocejchováno visačkou "vyrobeno ve spolupráci já s Bohem". Nakonec uzavřel slovy: "Slovo (Ježíš Kristus), které se stalo tělem, žije ve své církvi. V nás se bude Slovo stávat tělem. Mohu se v tom na vás spolehnout?"

Primátor Petr Duchoň vyzdvihl Brno jako centrum vysokých škol a město s velkým potenciálem mladých lidí. Zodpověděl také pár otázek týkajících se právě mládeže.

Na dotaz, zda používá internet, odpověděl biskup Cikrle: "Ano, ale já sám ho nemám. To spíš, že si zajdu k některému ze svých sekretářů. Někdy se večer podívám na Českou biskupskou konferenci nebo teď už je taky ChristNet."

Účastníkům se akce velmi líbila. Jako hlavní důvod udávali povzbuzení do života.

Olomouc

Setkání v Olomouci se zúčastnila redaktorka Magazínu ChristNet.eu Lucie Vláčilová.

Účastníci setkání měli sraz na olomouckém vlakovém nádraží, na které byl z Přerova vypraven dokonce speciální rychlík. Odtud byli přepraveni autobusy do Samotíšek. Zkrácenou křížovou cestou o třech zastaveních pak po skupinkách vystoupili na Svatý Kopeček. Mírný zmatek v organizaci způsobil zdržení posledních skupin, které tak nestihly začátek programu na Svatém Kopečku a přišly až na představování děkanátů.

Každý děkanát si měl vybrat a graficky ztvárnit klíčové slovo, které jej nejlépe charakterizuje. Zatímco Vizovice se pyšnily krásnou tmavěmodrou švestkou s kohoutkem, uherskobrodský děkanát si vybral (prý upřímné) NIC (na bílém podkladě).

Následovala katecheze biskupů na téma Jubilejní rok, aneb všichni v tom plavem a poté přestávka na oběd.

V první části odpoledne se každý mohl rozhodnout pro některý hodinový program. Na hlavním pódiu hrála a zpívala folková písničkářka Eva Henychová, která se právě vrátila z Bosny a mezi písničkami také popisovala některé své zážitky. Při návštěvě mešity prý měla na hlavě místo závoje nákupní tašku. Další možností byla beseda s Vojtěchem Vašíčkem, paralympijským vítězem z Barcelony, divadlo jednoho muže, přednáška Tomáše Řeháka nebo adorace.

Závěrečnou mši svatou celebrovali spolu s otci biskupy také přítomní kněží. Na závěr mše svaté dostal otec biskup Hrdlička, který se během katecheze neprozřetelně přiznal, že neumí plavat, hned dvě plavací kola. Ostatní účastníci potom samolepku, lákající na srpnové setkání mládeže do Říma.

České Budějovice

Jak hlásí českobudějovická korespondentka Magazínu ChristNet.eu Marie Šotolová, českobudějovického diecézního setkání mládeže se účastnilo v sobotu 15. dubna na dvěstě mladých křesťanů. Jak bývá při těchto akcích obvyklé, převažovala děvčata (nejen v Budějovicích. V Plzni bylo např. jen 25% kluků). Diecézní setkání zahájil dopoledne českobudějovický biskup dr. Antonín Liška. Celodenní program zahrnoval jak kreativní složku, například malování hedvábných šátků, tak diskusní skupinky.

Nejvíc zájemců nalezla diskuse Jiřího Škocha, vedoucího sociologického oddělení České televize na téma, jak nás ovlivňují masmédia. Besedy se rovněž účastnili zástupci měsíčníku AD. Mládež se tu zajímala například o to, kolik procent katolíků sleduje erotické Peříčko nebo jak konkrétně média mohou pozitivně ovlivnit diváky.

Mezi účastníky Diecézního setkání bylo možno potkat i řádové sestřičky a spoustu práce udělali českobudějovičtí salesiáni.

Během Setkání vycházel každé dvě hodiny aktuální zpravodaj s názvem Ježkovo oči, vydávaný Animátorskou tiskovou agenturou (ATA). Ta sice neměla původně zamýšlené žluté vlasy, pouze trička s patřičným nápisem, ale zato hýřila humorem ve svých rubrikách. Ve „Vzkazech“ se tak dalo číst,že “na pánském záchodku v 1. patře je v roli toaletního papíru zamotáno 1000 Kč. Kdo dřív přijde, ten dřív točí!!! V rubrice „Inzeráty“ pak: “Prodá někdo levně 25 kg LSD? Policie ČR.“ A konečně „Vtipy“ obsahovaly např.: “Víte, jaká je vatikánská měna? Pánbůh zaplať.“

Litoměřice

Jak sdělil Magazínu ChristNet.eu P. Jan Balík, tiskový mluvčí Sekce pro mládež České biskupské konference, zúčastnilo se letošního setkání mládeže v Litoměřicích přes 300 mladých. Tento nezvykle vysoký počet byl zdůvodněn tím, že v Litoměřicích nejsou žádné jiné akce, na které by mohla mládež jít.

Na setkání, které probíhalo celou sobotu, byl po celou dobu litoměřický biskup Koukl. Dopoledne hovořil P. Balík o globalizaci. Podle něho je třeba postavit se zlu okamžitě, dříve než nás smete. Večer pak následoval táborák.

Plzeň

V Plzni se letos samostatné diecézní setkání mládeže nekonalo (o důvodu a o dalších problémech týkajících se mládeže v Plzeňské diecézi připravujeme zvláštní článek, který vyjde po Velikonocích). Místo toho bylo jen informačně-agitační setkání, o kterém věděli jen ti, kteří byli minulý rok na setkání mládeže na Svaté Hoře nebo se přihlásili k účasti na světovém setkání mládeže s papežem v Říme letošního roku. Světové setkání mládeže je však v Plzeňské diecézi velmi chabě propagováno.

Setkání bylo zahájeno již v pátek v 18.00. Po sdělení informací o setkání v Římě vystoupil biskup Radkovský, který hovořil o světovém setkání mládeže v Paříži v roce 1997 a doporučoval i letošní návštěvu Říma. Biskup Radkovský, stejně jako generální vikář Adrián Zemek O. Praem. pojedou do Říma spolu s mladými ze své diecéze. Biskup Radkovský se choval velmi neformálně. Když například vypadla plánovaná písnička, iniciativně vzal do ruky kytaru a pustil se do hraní. Na konci prvního dne byla skromná večeře, kde si mohli mladí popovídat.

Druhý den, kdy zde zbylo z původních 50 pouze 20 mladých, se zahajoval modlitbou breviáře. Po modlitbě breviáře a snídani následovalo rozdělení do skupin, kdy jedna se dívala na videokazetu ze Svaté Hory, zatímco druhá se bavila si sdělovala dojmy ze Svaté Hory spolu s debatou o problémech ve svých společenstvích. Po té se všichni zase spojili, aby si v kruhu s otcem biskupem a generálním vikářem povyprávěli o životě mladých v Plzeňské diecézi. Bylo zmiňováno neexistence společenství, případně jejich rozpadávání se či nezájem kneží o mládež. Setkání bylo zakončeno mší s otcem biskupem a obědem (bramborovým gulášem). Biskup Radkovský, stejně jako ostatní, si pochutnal na bramborovém guláši a protože nebylo stolů, držel si talíř na klíně. Talíř pak ještě vytřel chlebem. To prý proto, aby ulehčil mytí nádobí.

Diecézní setkání mládeže proběhne v rámci Dnů víry Plzeňské diecéze béhem května.