Bratr Roger, zakladatel a představený ekumenického společenství v Taizé, se v květnu dožil 85 let. Svým charismatickým duchem je bratr Roger, který se před 85. lety narodil ve Švýcarsku, jednou z nejvíce fascinujících osobností křesťanství 20. století. Založením komunity v Taizé chce bratr Roger bojovat proti nedůvěře, nenávistí marnosti a beznaději. Sází přitom především na mladé, které spiritualita Taizé mimořádně oslovuje.

Roger Louis Schutz Marsauche – tak zní jeho plné jméno, se narodil 12. května v Provenci ve Švýcarsku. Jeho otec byl Švýcar, jeho matka Francouzka. Studoval ve Strassburgu protestantskou teologii. Již během studií plánoval založení komunity, která bude mít za cíl živé smíření. Sídlo komunity chtěl založit tam, kde je bída, boj a napětí. Uprostřed druhé světové války se usadil v burgundské vesničce Taizé, která byla vzdálena jen pár kilometrů od demarkační linie, která tenkráte rozdělovala Francii.

Během války pomáhal skrývat uprchlíky, především Židy. Postupně se k němu začali připojovat další a další. V roce 1949 složilo sedm bratrů řádové sliby, slíbilo chudobu, celibát a poslušnost. První bratři byli, stejně jako zakladatel Roger Schutz, evangelického vyznání, brzy však začali přistupovat i katolíci. Velké ekumenické společenství, které si brzy získalo přízeň snad všech církví v Evropě začalo psát nové dějiny sbližování a smiřování rozdělených církví.

Dnes čítá komunita více než 100 bratrů z nejrůznějších zemí celého světa, více než jedna třetina bratrů je katolického vyznání. Komunita nepřijímá žádné dary a finanční dotace na chod společenství. Na svoji obživu si vydělává především rukodělnou prací. Od padesátých let proniká komunita také mezi nejchudší obyvatelstvo, kde zprostředkovává humanitární pomoc pro chudé státy Afriky a Latinské Ameriky.

Taizé přitahuje v současné době mladé lidi jako magnet. Přicházejí sem ze všech států Evropy. Týdně pobývá v Taizé až 6000 mladých. Bydlí zde v dřevěných domcích, ve velkých stanech, nebo ve vlastních stanech, které si přivezou s sebou. Mohou zde být jeden den, nebo také měsíc, mohou zde dokonce působit i rok a pomáhat s organizací. Desítky tisíc mladých pak přijíždějí na setkání pořádaná vždy jednou ročně na přelomu prosince a ledna v některém z velkých Evropských měst (Vídeň, Praha, Miláno, Mnichov, Varšava, Barcelona). Na těchto setkáních se snaží načerpat sílu pro život postavený na křesťanských základech, toleranci a odpovědnosti za sebe i za ostatní.