V rozhovoru s Ivanem O. Štampachem jsme se mohli dovědět mnoho nového. Například, že nevystoupil z Katolické církve a co více, že mezi Starokatolickou a Katolickou církví prý není žádný rozdíl. Jak snadno se v rozhovorech vrší různá tvrzení, ale kritický rozum si přesto žádá nazvat věci pravými jmény.

Pokud chce I. Štampach říkat, že se starokatolíci liší pouze volbou svých farářů a biskupů, dobrovolností celibátu, způsobem řízení farností, ale jinak jde úplně o stejnou církev – dokonce dle jeho slov „katolickou“, pak se dopouští zásadního omylu. Takový názor je nesolidní i vůči katolíkům, kterým byla dosud jeho činnost v Katolické církvi sympatická.

Nejen z uvedeného rozhovoru je přece naprosto jasné, že rozdíl mezi Katolickou a Starokatolickou církví je hlubší než by se mohlo myslet a že je nemožné sedět na dvou židlích zároveň. Je zvláštní, čím vším může I. Štampach ospravedlňovat svůj nynější vztah s Katolickou církví. Jestliže z vlastního rozhodnutí začal pracovat v jiné církvi, co jiného mohlo zbýt katolickým autoritám, než pouze veřejně deklarovat Štampachův stav? Tzn. stav starokatolického duchovního – neslučitelný zároveň se stavem duchovního v Katolické církvi.

V mediích naproti tomu můžeme číst mnoho frází Štampachových epigonů, které jeho zavádějící tvrzení nejen opakují, ale tvůrčím způsobem dále rozvíjejí. Oblíbeným tématem je například jeho vztah s Katolickou teologickou fakultou UK (KTF). V MF Dnes a Lidových novinách jsme se tak mohli slovy Martina C. Putny dovědět, že páni profesoři na KTF jsou krysy (!), že prof. Wolf buduje na KTF „centrum fundamentalismu“ (Libor Budínský), fakulta má slabou úroveň (Ivan Štampach) a problematické personální obsazení (opět M. C. Putna).

Panu doc. Putnovi se dá pouze vzkázat, že pokud někdo takto kritizuje, měl by si nejprve zjistit, že po roce 1989 právě na KTF došlo k jedné z největších obměn profesorského sboru na celé Univerzitě Karlově. Pan Budínský by se zase mohl jít před napsáním článku na fakultu alespoň podívat a nemluvit o ní jako o centru fundamentalismu tehdy, když na fakultě společně učí i studují příznivci různých duchovních směrů (fokoláre, charismatická obnova atd.). Přednášek se mohou volně účastnit členové jiných denominací, ale je zřejmé, že základním tématem stále zůstává katolická teologie. (Doufám, že budoucí lékaři se věnují na lékařské fakultě především anatomii a ne třeba tradiční čínské medicíně.)

Nevím, o co se opírá tvrzení o nízké úrovni výuky, zda-li byla nějakým způsobem srovnávána nebo měřena se zahraničními obdobnými školami. Nejsem si jistý, zda by tito kritici mohli svá tvrzení říct do očí přímo konkrétním profesorům, z nichž má většina za sebou dlouholetá zahraniční studia, a zda snad jejich vlastní intelektuální činnost dosahuje úrovně profesorského sboru.

Z tohoto pohledu se mi zdá nezvratné, že trnem v oku je především samotné základní zaměření na katolickou věrouku a nikoliv na dnes tolik populární religionistiku, která se zabývá přehledem náboženských směrů. Uvádět v této souvislosti příklad a úroveň některých (katolických) fakult v zahraničí je tedy dle mého názoru také zcestné.

I. Štampach má samozřejmě právo myslet si své, přesto by neměl obviňovat Katolickou církev a katolíky samé v těchto věcech. Ze zkušenosti víme, že častým opakováním jednoho, třeba i neověřeného stanoviska, dochází k jeho přijetí za pravdu. Právě jednostranné informace byly důvodem napsání těchto mých řádek.

Petr Válek, student II. ročníku dálkového studia na KTF UK

Poznámka redakce: Tímto otevíráme novou rubriku Areopag, kde se bude na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutovat na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.

Reakce Ivana O. Štampacha Nechte si zdarma zasílat na e zprávy na mobil a e-mail