Dnes si přemýšlení odpustím a nechám za sebe přemýšlet mého oblíbeného autora Roberta A. Heinleina. Chytrý je na to dost. Věděli jste třeba, že „Muž pacifista“ je rozpor v pojmech? Nebo že žena není vlastnictví muže a manžel, který si myslí něco jiné ho, žije ve vysněném svět? Víte jak zjistit cenu intelektuála? A že nemáte zatěžovat své děti tím, že jim děláte život lehký?

 • Generace, která ignoruje historii, nemá žádnou minulost - a žádnou budoucnost.
 • Je zábavné, jak moc se "zralá moudrost" podobá tomu, být příliš unavený.
 • Když nemáš rád sebe, nemůžeš mít rád ostatní lidi.
 • Žádný stít nezíská právo přežít tím, že pošle velké vojsko na dlouhou výpravu. Žádný stát to nikdy nedokázal. Římské matky říkávaly svým synům: "Vrať se se svým štítem, nebo na něm. Později tento zvyk upadl. Řím taky.
 • "Muž pacifista" je rozpor v pojmech. Většina rádoby "pacifistů" nejsou pacifisté. Prostě se jen zamaskovali falešnými barvami. Až se vítr změní, první zvednou prapor.
 • Cheopsův žákon: Nic se nikdy nepostaví podle plánu nebo v rozsahu rozpočtu.
 • Když je to potřeba - a občas to tak je - musíš být schopný zastřelit svého vlastního psa. Nesnaž se to na někom nechat - neuděláš si to lepší, bude to horší.
 • Vyhni se tomu, abys dělal neodvolatelná rozhodnutí, když jsi unavený nebo hladový. P. S. Okolnosti mohou ovlivnit tvou vůli. Takže mysli dopředu!
 • Ve zralé společnosti je "státní úředník" sémanticky rovnocený "státnímu vládci".
 • Když je nějaké místo přeplněné natolik, že je potřeba užívat identifikaci, není společenský kolaps daleko. Je čas odejít kamkoli.
 • Žena není vlastnictví muže a manžel, který si myslí něco jiního, žije ve vysněném světě.
 • V myslích lidí, kteří "milují Přírodu", jsou skryté rozpory, když litují "umělotin", se kterými "Člověk zničil Přírodu". Jasný rozpor leží v jejich výběru slov, která znamenají, že Člověk a jeho umělotiny nejsou součástí "Přírody" - ale bobři a jejich hráze jsou. Ale rozpor jde hloub než k této primární absurditě. Ve vyhlašování své lásky k bobřím přehradám (vystavěných bobry pro bobří účely) a své nenávisti k přehradám postavenými lidmi (pro lidské účely), "Přírodáři" přiznávají nenávist ke své vlastní rase - to jest nenávist k sobě samému.

  V případě "Přírodářů" je taková nenávist pochopitelná, mají takový politováníhodný osud. Ale nenávist je příliš silná emoce na to, abych ji cítil k nim. Soíš by se hodil soucit a lítost.

  Já sám, ať chci nebo ne, jsem člověk a ne bobr a homo sapiens je jediná rasa, kterou mám a kterou můžu mít. Naštěstí pro mě se mi líbí být součástí rasy zbudované z můžů a žen - to razím jako dobré uspořádání a perfektně "přírodní".

  Věřte tomu nebo ne, byli "Přírodáři", kteří odporovali prvnímu letu na Měsíc, protože je "nepřitozený" a "zneužitím Přírody".
 • Jaké jsou skutečnosti? Znovu a znovu a znovu - jaké jsou skutečnosti? Vynechej, co si horoucně přeješ, ignoruj "božská zjevení", zapomeň na "předpověď hvězd", vyhni se názoru, nestarej se, co si myslí sousedi, nevadí neodhadnutelný "verdikt histori" - jaké jsou skutečnosti a na kolik desetinných míst? Vždycky se řítíš do neznámé budocnosti, skutečnosti jsou tvou jedinou stopou. Zjisti skutečnosti!
 • Pohybující se části, které se o sebe třou, vyžadují promazání, abychom se vyhnuli nadměrnému opotření. Slušnost a formální zdvořilost zajišťují promazání tam, kde se třou lidé jeden o druhého. Často velice mladí, nezcestovalí, naivní, nevzdělaní opovrhují těmito formalitami jako "prázdnými", "nevýznamnými" nebo "nečestnými" a odmítají je používat. Nezáleží na tom,jak "čisté" jsou jejich motivy, sypou tím písek do soukolí, které už tak nepracuje moc dobře.
 • Lidská bytost by měla být schopna vyměnit plenku, naplánovat invazi, porazit prase, velet lodi, vyprojektovat stavbu, napsat sonet, vyrovnat účty, postavit zeď, napravit kost, zpříjemnit umírání, udržovat pořádek, plnit rozkazy, udílet rozkazy, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nové problímy, vykydat hnůj, naprogramovat computer, uvařit chutné jídlo, zdatně bojovat, statečně zemřít. Specializace je pro hmyz.
 • Drahoušku, nenuď ho trivialitami nebo ho nezatěžuj svými chybami minulosti. Nejšťastnější způsob, jak vyjít s můžem je, nikdy mu neříkat, co nepotřebuje vědět.
 • Každý by si měl pamatovat jedenáctě přikázání a pořádně ho dodržovat.
 • Jádro toho, jak zjistit skutečnou cenu "intelektuála" - vyzkoušej, co si myslí o astrologii.
 • Daně nejsou vybírány kvůli své prospěšnosti.
 • Kompetentní a sebejisté osoby nejsou v ničem schopné žárlivosti. Žárlivost je prostě jen symptom neurotické nejistoty.
 • Žij a uč se. Nebo nebudeš žít dlouho.
 • Kdykoli ženy trvají na naprosté rovnocenosti s muži, podaří se jim s touhle špinavou záležitostí skoncovat. To, co jsou a co dokáží, je dělá nadřazené mužům a jejich vhodná taktika by měla vyžadovat speciální privilegia. Všechna, která se objeví. Nikdy by se neměly zastavit jen na rovnoprávnosti. Pro ženy je "rovnoprávost" neštěstí.
 • Fráze "my (já) (ty) prostě musíme - " označuje něco, co nemusí být uděláno. "Jde to bez řečí" je vážné varování. "Samozřejmě" znamená, že by bylo nejlepší, kdyby sis to zkontroloval sám. Tahle mírně odlišná klišé a jiná, jim podobná, když se správně vyloží, spolehlivě značí cestu.
 • Nezatěžuj své děti tím, že jim děláš život lehký.
 • Masíruj jí chodidla.
 • Když máš to štěstí, že můžeš náležet k menšině, co dělá tvořivou práci, nikdy se nenuť do nápadů. Nepovede se ti to. Buď trpělivý a nápad se zrodí v pravý čas. Nauč se čekat.
 • Nikdy nepodceňuj sílu lidské hlouposti.

Citáty jsou převzaty z knihy "Dost času na lásku", vydalo nakladatelstv9 AND CLASSIC v roce 1995.