Přišel jsem ke kostelu, přivítali mě a dali mi program.

Bohoslužba začínala uvítáním jednoho z duchovních (byli tam dva). Potom jsme se všichni pozdravili, ovšem bez podaní ruky). Následovala modlitba, kterou se modlili všichni a píseň ze zpšvníku, při které prošel kostelem průvod. Ten se sestával z ministrantek a druhého duchovního. Ministrantky byly holky kolem 15 let, jedna nesla kríž, další kahan na zapalení svíček a poslední bibli.

Zapalily se svíčky a duchovní se pomodlil modlitbu, po které následovala chvíle ticha na rozjímání.

Další píseň ze zpěvníku a modlitbu Otčenáš vystřídalo popovídání s dětmi.

Na řadu přišla sbírka, čtení a kázání. Kázáním bohoslužba vyvrcholila. Duchovní pomodlil krátkou modlitbu a při krátké písni ministrantky s duchovním odešli.

Duchovní a ministrantky měli bohoslužebné oblečení jako v Katolické církvi.

Víc kostelů tady sice je, ale jsou daleko, takže to bude z pozorování církevních obřadů asi zatím všechno. Až budu trochu cestovat, tak možná někde navštívím ještě nějakou jinou církev.

Autor, programátor Odkazů ChristNet.eu, pracuje v současné době v Jižní Karolíně v USA.