Šel jsem takhle jednou po mostě a na zábradlí balancoval chlápek, který se zjevně chystal ukončí svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám:

"Hej, stůjte, nedělejte to!"
"A proč ne?"
"Je spousta věci, kvůli kterým stojí za to žít!"
"Co třeba?"
"Třeba... jste věřící nebo ateista?"
"Věřící."
"Já taky! Jste křesťan nebo žid?"
"Křesťan."
"Já taky! Jste katolík nebo protestant?"
"Protestant."
"Já taky! Jste episkopál nebo baptista?"
"Baptista."
"Já taky! Jste z Baptistické Církve Paně nebo z Baptistické Církve Hospodina?"
"Z Církve Paně."
"Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Paně nebo z Reformované Církve Paně?"
"Z Reformované Církve Paně."
"Bezva! Já taky! Jste z Reformované Církve Paně reformou v roce 1879 nebo z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915?"
"Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!"

"Chcípni, ty kacířský bezbožníků!" A strčil jsem ho dolů.