Země byla ještě mladá a Pán Bůh se vydal na pouť křížem krážem, aby si prohlédl, co vlastně stvořil.

Cestou potkal Asyřany a oslovil je: "Mám pro vás zákon: NEZABIJEŠ".

Asyřané chvíli přemýšleli, drbali se na hlavě a pak odvětili: "To nejde. My takhle žijeme, rozšiřujeme svoje území a navíc... no, ono nás to i baví!".

Bůh pokrčil rameny a kráčel dál.

Potkal Babyloňany a pravil: "Mám pro vás zákon: NEPOKRADEŠ".

Věta vzbudila značné pozdvižený a mnohý úsměv. Nakonec se jeden osmělil a řekl: "Jako vtip celkem dobré. A co bychom jako dělali, pracovali? Ne, to děkujeme".

Bůh se tedy vydal dál a potkal lid Judei, Židy a znovu se zeptal: "Mám pro vás zákon,.." a Židé se zeptali: "Opravdu? A za kolik?"

Bůh se vyděsil a povídá: "Jak "...za kolik?" ZADARMO!".

"Vážně? Tak bereme všech deset!"