Rok 2000 je ve znamení velkých sportovních událostí. Prožívali jsme Mistrovství Evropy v kopané, Olympijské hry v Sydney a mnoho dalších závodů a akcí, které plnily první stránky novin a časopisů. Trochu ve stínu těchto událostí se v Římě ve dnech 28. a 29. října uskutečnilo Jubileum sportovců.

Nebyly vidět světové výkony (i když zápas italské fotbalové reprezentace jistě není druhořadou událostí), nerozdávaly se medaile, nebyly přímé přenosy v televizi. Přesto má tato slavnost pro sport a sportovce obrovský význam. Svatý Otec připomenul hodnoty, které sport přináší a označil ho za jedno ze znamení doby.

Papež se setkal se sportovci, se sportovními funkcionáři a zúčastnil se také fotbalového zápasu mezi italskou reprezentací a cizinci hrajícími v italské lize. Bylo to poprvé v historii, kdy hlava církve shlédla fotbalový zápas. Na olympijském stadionu v Římě papež také sloužil mši svatou. V kázání mimo jiné řekl:

"Když se modlím na tomto stadionu, vybavují se mi mnohé vzpomínky z mého života, které jsou spojené se sportem."

"Sport má dnes velký význam, protože může v mladých posilovat důležité hodnoty jako je věrnost, vytrvalost, přátelství, solidarita. A právě proto se v posledních letech stále více sport stává typickým fenoménem moderní doby, téměř znamením času, schopným interpretovat nové požadavky a očekávání lidstva."

"Odpovědnost sportovců světa je obrovská. Jsou povoláni k tomu, aby učinili ze sportu příležitost k setkání dialogu bez jazykových, rasových nebo kulturních bariér."

"Kdo chce mít v životě úspěch, musí vytrvat v úsilí. Kdo sportuje, ten to dobře zná, jen náročným tréninkem se daří dosáhnout významné výsledky. To je logika sportu, zvláště sportu olympijského; a je to také logika života: bez obětí nikdo nedosáhne významných úspěchů ani pravé spokojenosti."

"Pane, Ježíši Kriste, pomáhej těmto sportovcům, aby se stali tvými přáteli a svědky tvé lásky. Pomáhej jim, aby ve svém osobním životě dokázali jednat se stejným úsilím jako to dělají při sportování, pomáhej jim uskutečňovat harmonickou jednotu duše a těla. Ať se stanou opravdovými vzory pro ty, kdo je objevují. Pomáhej jim, ať se stávají stále sportovci ducha, aby dostali tvoji nevyčerpatelnou odměnu - korunu, která nepomíjí a přetrvá věčně."

Autor je místostarosta křesťanské sportovní organizace Orel

Překlad celé homilie a další články najdete na www.orel.cz