Vážení bratři a sestry v Kristu, milí mladí přátelé,

podzimní kolo voleb do vyšších územně správních celků a doplňovací volby do senátu budou především pro vás, mladé, první příležitostí podílet se na výběru vedoucích činitelů, jak nám to připomíná Katechismus katolické církve (čl. 1901). Vytvoření samosprávy v nově ustanovených krajích je další krok na cestě k naší spoluzodpovědnosti za veřejný život a prohlubuje naše demokratické uspořádání státu.

Nestačí nám jenom vyjadřovat nespokojenost s daným stavem věcí, ale rozvážně vybírejme a dejme hlas kandidátům, které většinou známe z jejich dosavadního působení v různých úřadech státní správy či samosprávy.

Místa v samosprávě krajských úřadů by měla patřit těm, kteří si v dosavadním působení získali vaši vážnost pravdivostí a čestností, opravdovou ochotou sloužit člověku a váží si lidských a etických hodnot.

Neúčast ve volbách, jako projev rezignace či nerozhodnosti, odporuje lidské a občanské důstojnosti a je v přímém rozporu s křesťanskou spoluzodpovědností za svět. Naopak nahrává těm, kteří by chtěli vrátit naši společnost do nesvobody.

Tato slova povzbuzení jsou projevem naší pastýřské péče, ale také i starostí o dobro celé společnosti.