Biskupovi Josephu Fiorenzovi, předsedovi Národní konference katolických biskupů v USA, je zcela jasné, co byl nejdůležitější požadavek katolíků v prezidentských volbách: "Obrana života, od početí až po přirozenou smrt.

To bylo pro katolíky při volbách bezpochyby nejdůležitější téma a také zůstane nejdůležitějším tématem do budoucna," prohlásil v rozhovoru pro italské noviny Avvenire.

"V současnosti zde existuje kampaň proti posvátnému charakteru života, která se odráží v potratech, asistované sebevraždě a v trestu smrti," uvedl texaský biskup. "Nový prezident bude hrát klíčovou roli v této konfrontaci, protože bude zcela jistě jmenovat dostatek soudců do Nejvyššího soudu na to, aby změnil většinu na nejdůležitějším soudě ve Spojených státech."

"Mojí nadějí je, že soudci, kteří budou vybráni, budou určeni k tomu, aby respektovali Ústavu USA, která chrání důstojnost lidského života," dodal biskup.

Pro katolíky nebylo jednoduché vybrat na volebním lístku kandidáta. George Bush je proti potratům, ale podporuje trest smrti. Al Gore místo toho podporuje oba návrhy.

Biskup Fiorenza: Rozhodně. Z našeho úhlu pohledu zde nebyl žádný ideální kandidát. Věřím, že katolíci volili na základě církevního učení a svého svědomí. Později uvidíme, zda-li zde může být učiněn nějaký pokrok.

Vezměme si aktuální téma. Je možné změnit názor americké společnosti na trest smrti?

Biskup Fiorenza: V krátkém časovém období zřejmě ne. Nicméně pochyby nad popravami vzrůstají, v současné době se získávají síly ve prospěch moratoria. Pokud se bude poměr sil takto stále měnit, budou ho muset politici nakonec brát v potaz. Co se týče kriminality obecně, problém rozšíření zbraní zůstane otevřen.

A potraty?

Biskup Fiorenza: Zde byl mezi kandidáty celkem velký rozdíl. Bush přinejmenším slíbil, že podepíše zákon, který zakazuje potrat částečným porodem. Nicméně Gore podpořil potraty ve všech případech. Proto výsledek včerejších voleb bude mít vliv na pozici země v této otázce.

Kongres před těmito volbami přijal federální zákon, ve kterém prakticky anuloval veškerou státní iniciativu ve prospěch eutanázie, například zakázal doktorům předepisovat medikamenty, které pomáhají pacientům ukončit svůj život. Co se stane v tomto případě?

Biskup Fiorenza: Dříve nebo později bude zákon podpořen, neboť prezidentští kandidáti řekli, že ho podporují.

Oni dva kandidáti se liší také liší ve způsobu jak uchovat prosperitu, které bylo dosaženo v uplynulých osmi letech a jak může být každému přínosná. Bush navrhoval užití rozpočtového přebytku ke snížení daní, Gore jej chce investovat do státních programů, jako jsou domovy důchodců, zdravotnictví a vzdělání. Jaký je váš pohled na věc?

Biskup Fiorenza: Biskupská konference nepřijala oficiální stanovisko, zda má být přebytek použit, nebo sníženy daně. Ale jsme vymezeni tím, že chudým patří pozornost, kterou si zasluhují. Samozřejmě žijeme v období velké prosperity a v tomto prostředí by bylo skandální, kdyby někdo neměl přístup ke zdraví, vzdělání nebo k přiměřenému domovu.

Imigrace je další klíčová záležitost. Jaká pozice se očekává od příští vlády?

Biskup Fiorenza: Jsme velká země a můžeme přijímat imigranty. Většina z nich přichází, protože v jejich zemi nemohou mít přiměřený život. A my se nemůžeme k těmto potřebným obrátit zády. Ba co více, imigrace byla silou Ameriky. Co je důležité, je, že příliv těchto lidí má cíl. Kromě toho, naše zákony by měly pomoct v zapojení se, respektování jednoty rodin a důstojnosti života.

Spojené státy jsou jediná supervelmoc, která zůstala ve světě. Proto mají také volby vliv na zbytek světa. Měly by být Spojené státy v budoucnu více izolacionistické, nebo by měly pokračovat ve vedení mezinárodní komunity?

Biskup Fiorenza: Spojené státy si nemohou dovolit luxus izolace, protože je to jejich role a jejich vlastní zájmy. Může se debatovat nad přítomností amerických jednotek na Balkáně nebo na jiném místě. Kde ale nemůže být pochyb, je závazek Washingtonu ve prospěch míru a rovnováhy. Proto doufáme, že nový americký prezident obnoví vztahy se Spojenými národy a podnikne všechny potřené kroky, aby v rámci mezinárodní spolupráce zabránil válce.

Měla by pokračovat jednání o Blízkém východě?

Biskup Fiorenza: Spojené státy mohou podporovat řešení v tomto starém konfliktu za podmínky, že se vezme v úvahu rovnost požadavků Izraele a palestinské autority. Co se týče otázky Jeruzaléma, doufáme, že se idea mezinárodního statutu dostane na pořad jednání. Pokud nenajdou pravidlo, že všechna náboženství mohou sdílet ono svaté město, nikdy tam nebude dosaženo míru.

(Zenit)