I když dolní komora nizozemského parlamentu minulý týden odhlasovala legalisaci euthanasie, utrechtský arcibiskup ještě neztratil naději.

„Stále doufám, že Senát zákon neschválí,“ řekl kardinál Adrian Simonis při rozhovoru pro agenturu Zenit a list AVVENIRE. Během uplynulých let se stal často neslyšeným svědomím své země.

„Evropská rada Holandsku sdělila, že zákon o euthanasii je v rozporu s lidskými právy,“ osvětlil kardinál důvody pro jistou naději. A dodal, že po schválení v dolní komoře budou mít nyní lidé čas zamyslet se nad důsledky zákona. První instancí prošel poměrem hlasů 104:40 zákon umožňující, aby se souhlasem rodičů zemřelo i dítě ve věku od 12 let. Definitivní schválení normy by z Nizozemí učinilo první zemi světa s legální euthanasií.

Dlužno říci, že podle průzkumů souhlasí (s euthanasií) 80 procent Holanďanů.

kardinál Simonis: Je třeba správně analyzovat průzkumy mínění. V obecném povědomí nyní převažuje pojetí nadřazující všemu autonomii, absolutní právo rozhodovat o sobě sám. Podle špatně pochopeného respektu ke svobodě tak lidé říkají: Já o euthanasii nestojím, ale nebudu bránit nikomu, kdo jsi chce.

Této věci se věnuje encyklika Veritatis Splendor popisující moderní ochoření člověka, který již nelne k pravdě, ale ke svým subjektivním pocitům, které mohou být „dobré“. V obecném rozvažování mizí pravda a zůstávají pocity. To, co je pravdivé již nemá hodnotu, pravda je už jen v tom co cítím.

Říká se rovněž, že mnoho smrtelně nemocných pacientů o euthanasii žádá.

kardinál Simonis: Vzpomněl jsem si teď na poslední týden života mé matky a na nás, jedenáct jejích dětí, shromážděných kolem jejího lůžka. Pořád opakovala: "Takovou se mnou máte starost. Jak se dostanete na dovolenou?" Starší lidé se považují za přítěž. Žádají o euthanasii, aby nebyli na obtíž ve společnosti zcela orientované na zisk, kde nikdo prostě nemá čas.

Proto přišel tento zákon, který předpokládá, že dá novou „svobodu“ i když uvaluje její pravý opak. Zapomíná na ty, kdo nejvíce potřebují lidskou solidaritu. A teď přide zákon a „možnost“, kterou dává. V atmosféře, kde se nerespektuje důstojnost těch kdo trpí věkem nebo bolestí a v populaci, v níž polovina lidí tvrdí, že nemá víru, se tento zákon promění v nátlak na staré lidi. Lze to udělat, je to „povolené“, tak přestanu být přítěží! Žádost o euthanasii je ovšem téměř vždy voláním o pomoc. A jen krutá společnost myslící jen na peníze a byznys mu nedokáže porozumět.

Jistě se tu již vyskytly případy, kdy o euthanasii požádali lidé v duševní depresi, jinými slovy lidé s nemocí, jejímž klinickým rizikem je sebevražda. Znamená to, že stát pomáhá nemocným depresí páchat sebevraždy?

kardinál Simonis: Povinností státu je bránit své občany, všechny občany a to třeba i proti nim samým. Takový argument souhlasí s logikou i právem. Ovšem kolikrát jsme my, holandští biskupové, použili tyto filosofické, racionální argumenty proti útokům na život? Protestanté a evangelikálové nám vyčítají, že užíváme přehanně „racionální“ argumenty, že mluvíme příliš filosoficky a čistě lidsky, až moc laicky.

Jak argumentují protestantští pastoři?

kardinál Simonis: Používají jen argumenty vzaté z Písma. Tím směrem ovšem nejdeme: „gratia supponit natura“, milost nenahrazuje přirozenost. My biskupové jsme podstoupili riziko a vkročili na technickou půdu, poukázali jsme na nové způsoby léčby bolesti, ukázali jsme, pod jak nesprávným tlakem jsou podle současných norem lékaři často tvrdě tlačení k odmítnutí euthanasie, jako by to již bylo nějaké právo.

A výsledek?

kardinál Simonis: Hojnost našich dokumentů je také kontraproduktivní. Tisk odpovídá: "Ti biskupové, pořád jen něco zakazují." Média mají velkou zodpovědnost, mění krok za krokem, rok po roce, obecnou mentalitu lidí.

A co úřady a politici?

kardinál Simonis: Dveře byly otevřeny už potraty, které byly povoleny většinou jednoho hlasu. Už tehdy jsme varovali, že to skončí povolením euthanasie, že jsme vstoupili na šikmou plochu. Neposlouchali nás. Teď budeme mít legální euthanasii.

Je pravda, že biskup v Roermondu zakázal udělit svátost pomazání nemocných osobě, která by sama požádala o euthanasii?

kardinál Simonis: Je to pravda a je to správné. Přinejmenším nemůže nikdo chtít, aby mu církev svátostně požehnala jeho sebevraždu.

ZENIT