Texty, které je možno nalézt na www.vira.cz/vanoce, bylo možno v jednu dobu nalézt až na třech místech českého internetu. Zatímco s portálem MSN.ATLAS.CZ byla o použití textů uzavřena dohoda, na vanoce.mysteria.cz byl obsah Víra.cz zkopírován nelegálně.

"Vedlo mě k tomu pohnutí, že si zkusím udělat nějaké stránky týkající se Vánoc," říká dnes Vít, který za celou věcí stál. "Nejsem ani dobrý webmaster, ani dobrý nevím co. Prostě jsem chtěl udělat stránky týkající se Vánoce." Dle svých slov nevěděl, že porušuje zákon: "Myslel jsem, že použití s odkazem na stránky, odkud je text použit, že to stačí."

Ignáci Muchovi, který spravuje site Víra.cz, zaslal 6. prosince e-mail, ve kterém ho žádal o možnost zveřejnění textů, které jsou na vánoční stránce Víra.cz. Jak uvádí, bylo to proto, že byl upozorněn, že jeho jednání není zcela v pořádku. Nabízel, že pod každým takovýmto textem bude odkaz na www.vira.cz a že dále zveřejní odkaz na Víra.cz na svých dalších stránkách. Ignác Mucha se ho v e-mailu, který má redakce Magazínu ChristNet.eu k dispozici, zeptal, na jaké adrese by texty byly k dispozici.

Vít mu odpověděl, že "tyto stránky ještě nefungují". To ale nebyla pravda, protože texty z Víra.cz byly již k dispozici na vanoce.mysteria.cz.

Další den Vít zasílá Muchovi e-mail, ve kterém ho znovu žádá o povolení zkopírování. Mucha se ovšem dozvídá, že texty byly již zkopírované. "Vaše jednání shledáváme značně nestandartním, resp. neseriózním. Vaší prosbě tedy nevyhovujeme a žádáme Vás, abyste veškeré naše texty z webu stáhl. Sami pak zvažujeme, jaké ev. kroky podnikneme, pokud nebudete reflektovat naše rozhodnutí. "

Vít stránky zavřel a dnes je na http://vanoce.mysteria.cz/ jen oznámení: "OMLOUVÁM SE VŠEM - STRÁNKY JSOU MIMO PROVOZ". "Proti jednání pana Muchy vcelku nemohu nic namítat, nedovolil mi použití textu, tak jsem stránky zrušil," uvedl Vít včera pro Magazín ChristNet.eu. "Prostě jsem něco udělal špatně, tak to se občas stane."

Momentálně se Vít nechce do žádných dalších stránek o Vánocích pouštět.