Před rokem a něco jsem se velice rozhořčil nad tím, že nevidím v Náchodě druhý program ČT, na který mám právo jako koncesionář ČT. Otravoval jsem kvůli tomu kdekoho. Když jsem pak seděl v pracovně místostarosty při  smírném jednání Českých radiokomunikací a majitele pozemku, na kterém stojí převaděč, pracovník dotčené a. s. se mne zeptal, co tam dělám. "Za koho tam jsem."

Odvětil jsem mu, že jsem občan. Jako občan se musím ozvat i dnes. Neviděl jsem totiž nějakou dobu ani jeden program, stejně jako několik dní v září roku 1999. A nyní vidím jen něco. Na televizní obrazovce pak vidím jednoho občana Náchoda, Romana Floriána, který se stal (?) zaměstnancem České televize. To jen souhrnem na úvod.

Více než rok se účastním práce redakční rady náboženských pořadů ČT (jako dobrovolník). Mohu povědět, že situace k takovému vyhrocení v ČT, jaké dnes vidíme, dlouho zrála. Je pravdou, že se vytýkalo panu Mathé, že neprivatizoval vůbec a jeho vedení televize bylo dost zastaralé.

Možná chtěl pomaleji rozvinout něco jiného, ale nedostal šanci. Zběsilá privatizace a překotná rozhodnutí pana Puchalského dovedla televizi už za jeho působení k tomu, že sami zaměstnanci televize často nevěděli, jaké je rozhodnutí vedení pro další půlrok, měsíc či týden.

Od generální úrovně dolů není vzájemná komunikace o koncepci. Bylo to hlavně o vlivu politiky a o penězích. Profesní stránka fungovala, a tak se televize zdánlivě nekomplikovaně dala sledovat večer co večer. Uvnitř to však vypadalo jinak.

Nemohu mluvit za všechny redakce, ale za tu naši vím, že se bez konzultace přesouvaly termíny pořadů a jejich repríz. Nikdo se neptal tvůrců a nikdo se nezeptal ani redakční rady. Do vedení tvůrčí skupiny byli postaveni lidé, kteří věci nerozuměli a na nic se neptali. Paní režisérka J. Pistoriusová se před svým odvoláním komunikovat naučila, nynější šéf tvůrčí skupiny nic nepotřebuje a všechno ví.

Pokoutným jednáním a špatnou komunikací vzniká napětí mezi jednotlivými pracovníky, ale také mezi jednotlivými regionálními studii. S jedněmi se vedení poradí a se druhými ne. Také i proto mnoho dobrých nápadů padá pod stůl a úroveň práce je taková jaká je. Pokusy o komunikaci byly marné. Na dopisy a vzkazy nedopovídal nikdo.

Mluvit se dalo jen s redaktory, dramaturgy, kameramany, zvukaři a dalším technickým personálem. Vzácná jednota mezi většinou televizních pracovníků nastala nyní proto, že chtějí mít pracoviště, na kterém vládne systém jasný a ohleduplný. Není divu, že poslední rozhodnutí Rady ČT vyvolala bouři nevole. Překotnou volbou a dalším nesmlouvavým jednáním se prohloubila krize až tam, kde je nyní. Vidíme občas černou obrazovku s nesmyslným sdělením.

To, že se dali dohromady mnozí obyčejní televizáci i prostí občané diváci, to je důkaz, že cit pro občanské věci ještě nezmizel. Je to vzácné a dobré a je to příslib toho, že nenecháme osud této země na vševědoucích stranách, že nebude první kvalifikací funkcionáře veřejnoprávní televize, parlamentu, radnice či jedné její komise to, že je nominován stranou.

Ale že půjde o to, zda je literu zákona naplnit mravným, citlivým a všem lidem všech názorů přístupným způsobem a při tom může být klidně reprezentantem té či oné vítězné strany. Ale půjde také o to, vážení občané, zda necháme mnoho dalších méně mediálně živých záležitostí bez povšimnutí. I tam je nás třeba. Je třeba občanského zájmu a kontroly.

Nakonec to jméno. Pan Florián by měl dostat šanci zmizet poklidně a my zas šanci se pokusit zapomenout, že tam byl.  Pokud by měl být nový tým postaven na lidech, kteří jsou morálně i právně napadnutelní, jako tento náš spoluobčan, pak je to výsměchem právnímu řádu, na který paní Bobošíková tolik poukazuje.

Autor je kazatelem Církve bratrské v Náchodě a kazatelem pověřeným Církví bratrskou pro kontakt s médii

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.

Vyjádřete se k situaci v České televizi na Diskuzích ChristNet.eu!