37 nových kardinálů jmenoval v neděli papež Jan Pavel II. Jedenáct z nich jsou vysocí hodnostáři kurie, dvacet jeden stojí v čele významných arcidiecézí. Oficiálně budou kardinálové „vytvořeni“ při osmé konsistoři současného pontifikátu 21. února.

Jak uvedla agentura AP 27 nominovaných vyhovuje podmínce věku do osmdesáti let vyžadované pro kardinály, kteří v konkláve volí nového papeže. Pěti kněžím a biskupům starším osmdesáti let projevil povýšením do sboru kardinálů papež díky za služby, které prokázali církvi. Vůbec poprvé jmenoval z papež naráz 10 kardinálů ze zemí Latinské Ameriky, kde dnes žije prakticky každý druhý katolík světa. Patří mezi ně jak archivář a knihovník Sv. Stolce arcibiskup Jorge María Mejía, tak arcibiskup Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires, Brasilci arcibiskupové Geraldo Majella Agnelo a Claudio Hummes, dále po jednom arcibiskupovi z Ekvádoru, Kolumbie, Chile, Hondurasu, Venezuely a Peru. Vedle Latinoameričanů jmenoval papež i tři kardinály ze zemí, které donesly do Jižní a Střední Ameriky evangelium. Purpur obleče španělský primas, toledský arcibiskup Francisco Alvarez Martinez, patriarcha lisabonský José da Cruz Policarpa a jeho kuriální krajan arcibiskup José Saraiva Martins prefekt kongregace pro věci svatořečení.

Tři kardinály dostanou také Spojené státy Podle očekávání rudý biret dostali arcibiskupové Washingtonu a New Yorku Theodore E. McCarrick a Edward Michael Egan. Třetím nominovaným je profesor Fordhamovy university v New Yorku jesuita Avery Dulles. Dvaaosmdesátiletý theolog byl oceněn za svou celoživotní theologickou práci.

Různé kulturní a regionální tváře církve zastupují například Ivan Dias, arcibiskup indické Bombaje, Desmond Connelli z Dublinu, Audrys Jouzas Backis z Vilniusu, Bernard Agre z Pobřeží Slonoviny, Louis-Marie Bille z Lyonu.

Mezi významné postavy kurie, které se dočkají kardinálské hodnosti patří nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro biskupy Ital Giovanni Battista Re, předseda Papežské rady pro mír a spravedlnost Xavier Nguyên Van Thuân z Vietnamu, předseda Patrimonia Sv. Stolce Ital Agostino Cacciavillan, a šéf ekonomických záležitostí Vatikánu Mons. Sergio Sebastiani, také Ital. I dalším orgánům kurie budou nyní stát v čele kardinálové. Kongregaci pro katolické vzdělávání Polák Zenon Grocholewski, Kongregaci pro východní církve patriarcha Ignace Moussa I Daoud ze Sýrie a Nejvyššímu tribunálu Apoštolského Stolce Ital Mario Francesco Pompedda. Kardinálem se stal také sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů Němec Walter Kasper.

„Noví kardinálové pocházejí z různých částí světa.Rozmanitostí svých služeb a poslání odráží universalitu církve. Vedle prelátů oceněných za služby vykonané pro Svatý stolec tu stojí pastýři, kteří se odevzdali přímé práci pro věřící,“ řekl Jan Pavel II. po oznámení jmen nových kardinálů. Sdělil rovněž, že brzy oznámí jména dvou kardinálů, jmenovaných při poslední konsistoři v roce 1998 „in pectore“, tedy tajně pro uchránění kandidátů nebo jejich místních církví před nějakými hrozbami represe. Pavel VI. tak například jmenoval kardinála Tomáška nejprve „in pectore“, aby jej nevystavil dalšímu pronásledování komunistickou mocí. Podobně Jan Pavel II. jmenoval již v roce 1979 čínského biskupa Ignatia Kunga, ale nominace byla publikována až v roce 1991

V době ohlášené konsistoře bude 128 kardinálů mladších osmdesáti let a tedy oprávněno volit papeže. Jak sám Jan Pavel II. uvedl je tím překročen zvykový limit 120 volitelů stanovený Pavlem VI. Nicméně několik kardinálů dosáhne věkové hranice během pár následujících měsíců.

Pohled na národnostní složení ukazuje, že nejvíce kardinálů dostala Itálie (7), USA (3), a dvou Portugalsko, Argentina, Brazílie, Indie, Francie a Německo. Po jednom pocházejí nominovaní ze Španělska, Ekvádoru, Kolumbie, Peru, Chile, Hondurasu, Venezuely, Vietnamu, Polska, Syrie, Litvy, Pobřeží Slonoviny, Velké Británie, Irska a Egypta.

V kolegiu kardinálů tak nyní může zasednout 178 mužů (plus dva zatím jmenovaní in pectore). Padesát z nich je starších osmdesáti let. Jeden byl jmenován ještě Janem XXIII., 23 Pavlem VI. a 154, resp. 156 už nynějším pontifikem. Seniory kolegia jsou kardinálové, Corrado Bafile (1903) a Franz König (1905) a Giuseppe Maria Sensi (1907). Naopak nejmladší jsou Vinko Puljic a Christoph Schönborn (1945) a Crescenzio Sepe (1944)

Vůbec nejmladším kardinálem vytvořeným ve 20. století byl pražský arcibiskup Lev Skrbenský, který obdržel purpur čtyři dny po osmatřicátých narozeninách. Jen o několik dní více bylo někdejšímu státnímu sekretáři Rafaelu Merry del Valovi. Naopak ve svých 91, resp. 92 letech se rudého biretu dočkali dominikánský theolog Ives Congar a slbánský biskup Mikel Koliqi, oba vytvoření Janem Pavlem II.

Tři z kardinálů 20. století byli beatifikováni: milánský arcibiskup Ildefonso Schuster, sevillský arcibiskup Marcelo Spinola y Maestre a arcibiuskup záhřebský Alojz Stepinac.

V případech nejméně 12 dalších probíhá beatifikační proces. Patří mezi ně velké postavy středoevropských církví, vyznavači a mučedníci vzdorující komunistickým režimům pražský arcibiskup Josef Beran, Poláci Stefan Wyszynski a August Hlond i Maďar Jozsef Mindszenty.

Posledního kardinála z řad laiků jmenoval Pius IX v roce 1858, byl jím římský právník Teodolfo Mertel. Nyní se kardinálové vybírají mezi kněžími a biskupy. Jan XXIII. stanovil, že kardinálové mají být biskupy, proto mají být nominovaní kněží svěceni na biskupy.

Seznam nově jmenovaných kardinálů:


1. Arcibiskup Giovanni Battista Re, prefekt Kongregace pro biskupy
2. Arcibiskup François Xavier Nguyên Van Thuân, předseda Papežské rady pro mír a spravedlniost
3. Arcibiskup Agostino Cacciavillan, president Správy Patrimonia Svatého stolce.
4. Arcibiskup Sergio Sebastiani, předseda Prefektury pro ekonomické záležitosti Sv. Stolce.
5. Arcibiskup Zenon Grocholewski, prefekt Kongregace pro katolické vzdělávání.
6. Arcibiskup José Saraiva Martins, prefekt Kongregace pro věci svatořečení.
7. Arcibiskup Crescenzio Sepe, generální sekretář Komise pro Velké Jubileum
8. Arcibiskup Jorge María Mejía, archivář a knihovník Svaté římské církve
9. Patriarcha Ignace Moussa I Daoud, prefekt Kongregace pro východní církve
10. Arcibiskup Mario Francesco Pompedda, prefekt Nejvyššího Tribunálu.
11. Walter Kasper, emeritní biskup Rottenburgu-Stuttgartu, sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů
12. Arcibiskup Antonio José González Zumárraga ( Quito, Ekvádor)
13. Arcibiskup Ivan Dias (Bombaj, Indie).
14. Arcibiskup Geraldo Majella Agnelo ( São Salvador da Bahia, Brazílie).
15. Arcibiskup Pedro Rubiano Saenz o(Bogotá, Kolumbie).
16. Arcibiskup Theodore E. McCarrick ( Washington, D.C., USA)
17. Arcibiskup Desmond Connell ( Dublin, Irsko).
18. Arcibiskup Audrys Juozas Backis ( Vilnius, Litva).
19. Arcibiskup Francisco Javier Errázuriz Ossa o(Santiago, Chile)
20. Arcibiskup Oscar Andrés Rodríguez Madariaga of (Tegucigalpa, Honduras)
21. Arcibiskup Bernard Agre ( Abidjan,Pobřeží Slonoviny).
22. Arcibiskup Louis-Marie Bille (Lyon, Francie).
23. Arcibiskup Ignacio Antonio Velasco García (Caracas, Venezuela).
24. Arcibiskup Juan Luis Cipriani Thorne ( Lima, Peru).
25. Arcibiskup Francisco Alvarez Martínez (Toledo,Španělsko).
26. Arcibiskup Claudio Hummes of São Paulo, Brazil.
27. Varkey Vithayathil, hlavní arcibiskup Ernakulam-Angemaly v Siro-Malabaresi, Indie.
28. Arcibiskup Jorge Mario Bergoglio ( Buenos Aires, Argentina).
29. Monsignor José da Cruz Policarpo, patriarcha lisabonský, Portugalsko.
30. Arcibiskup Severino Poletto ( Turín, Itálie).
31. Arcibiskup Cormac Murphy-O’Connor ( Westminster,Velká Británie).
32. Arcibiskup Edward Michael Egan ( New York, USA).
33. Stephanos II Ghattas, koptský patriarcha Alexandrie
34. Jean Honore, emeritní arcibiskup Tours, Francie.
35. P. Roberto Tucci SJ, Vatikánský rozhas, dlouholetý organizátor papežských cest po celém světě.
36. Monsignor Leo Scheffczyk, theolog z diecéze Mnichov-Feising, SRN.
37. P. Avery Dulles SJ, theolog, profesor Fordham University v New Yorku