Katolický týdeník č.5 letošního roku přinesl krátkou zprávu o internetové soutěži Magazínu ChristNet.eu, jejímž účelem byla podpora používání internetu mezi křesťany ale též v církevních kruzích obecně. V souvislosti s naší plzeňskou diecézí bylo konstatováno třetí místo v celorepublikovém hodnocení jednotlivých internetových stránek farností pro pohraniční a současně i misijní farnost v naší diecézi – Římskokatolickou farnost Poběžovice.

I když se nerozdávaly medaile ani finanční ohodnocení, je toto umístnění morálním povzbuzením pro naši diecézi ale především pro jmenovanou farnost. Vzhledem k tomu, že internet a jeho užívání je prozatím v církevních kruzích přeci jen ještě „v plénkách“, stojí za to povšimnout si tohoto fenoménu právě v širších souvislostech.

Farnost Poběžovice je chudou venkovskou a pohraniční farností v nekatolickém prostředí, která nikdy nebude v tomto smyslu konkurovat bohatým farnostem z Moravy, kde si právě díky finančním možnostem a bohatému náboženskému životu mohou dovolit leccos a tím i snadno přispět k vítězství v lecjaké soutěži.

Je však zřejmé, že pan farář v Poběžovicích nezaspal dobu a již před více jak dvěma roky správně odhadl možnosti a příležitost (jako jeden z prvních v západočeském regionu) k pastoračnímu využití tohoto moderního media.

V praxi to jako příklad znamená, že dnes již každá farnost i naší diecéze může šířit evangelium a jeho hodnoty byť bude v nejvzdálenějším místě diecéze a bez výrazné podpory od kohokoliv.

Záležet bude na nápaditosti a motivačních pohnutkách věřících ve farnosti, kteří budou internet používat jako prostředek k předávání a získávání informací, k navazování kontaktů a budování též potřebné vnitrocírkevní komunikace.

Pozoruhodné je na dosavadním využití internetu v církevní oblasti, že jednotlivé farnosti v uplynulých měsících nečekaly na rozhodnutí shora, ale že vedeni vlastní přirozenou inteligencí a jistě i přispěním darů Ducha svatého (které mají již od dne biřmování k dispozici) vytvářejí na stránkách internetu pravdivý obraz praktického života církve v naší společnosti.

Není to též přesvědčivá známka vanutí Ducha? Není to též hozená rukavice nastávajícímu Plenárnímu sněmu? V širších souvislostech lze vidět kolem sebe to, co leckdy snadno přehlížíme. V širších souvislostech bude zřejmě třeba tu rukavici nejdříve se skromnou úklonou zvednout …, aby „to nové, které přichází do nových měchů“ mohlo vydávat další bohaté plody.

Autor je členem farní rady v Poběžovicích