Mezi osobnosti, které herce Miroslava Částka nejvíce oslovili, patří Matka Tereze, A. Schweizer a Exupery. Chcete vědět proč? A zajímá vás, co si Miroslav Částek myslí, o postavení laiků v církvi?

Tomáš Zdechovský(TZ): Jaký je váš nejoblíbenější světec?

Částek: Musím říct, že svatý Dominik. A nejen proto, že je zakladatelem řádu, jehož jsem členem. Četl jsem totiž knihu o jeho životě a působení, která mě velice zaujala. Nejvíce mě oslovilo, že svatý Dominik evangelizoval slovem a ne mečem.

TZ: Kdo je vaším nejoblíbenějším spisovatelem a proč?

Částek: Jako dramatika mě velmi oslovil Čechov a jeho sonda do lidského nitra. Ale ze spisovatelů mám nejraději Václava Renče, od kterého jsem dělal tři pořady. Mám k němu velice blízko a moc se mi líbí.

TZ: Které známá osobnost vás v životě nejvíce oslovila?

Částek: Na začátek bych rád řekl, že se velké osobnosti rodí v tichosti. A tak o mnoha z nich vůbec nevíme. Tito lidé se ani nechodí s těmito věcmi nikde vystavovat. Když budu konkrétní, tak velkou osobností je pro mě Matka Tereza. Ta sice dostala mnoho poct a dokonce Nobelovu cenu, ale ona o to vůbec nestála. Druhou osobností je například Albert Schweizer a třetí Antoine de Saint-Exupery. To byly osobnosti, které dokázaly žít podle toho, co si myslely a vyznávaly. A to je ten důvod, proč mě fascinují.

TZ: Jak vy se jako laik, díváte na postavení laiků v církvi?

Částek: To je velký problém. Myslím si, že kněz potřebuje pomocníky ve farnosti. Například na to, aby tam dělal někdo kulturu. Tito pomocníci v církvi chybí. Dnešní kněz toho má doopravdy mnoho. Mše, pohřby, nejrůznější přípravy na svátosti atd.

Na druhou stranu někde jsou laici sdružení ve farních radách a snaží se kněze dirigovat. A to není dobré. Tady vidím velký problém a církev mnohdy neví, jak se má k těmto věcem postavit. Na jedné straně stojí to, že kněží potřebují pomoc, na druhé straně je obava, že laici budou kněze dirigovat.

TZ: Když se řekne slovo víra, co to pro vás znamená?

Částek: Použil bych nádherná slova Grahama Greena, která vložil do úst Monsignore Quijoteovi: Já chci věřit. A v tom chci věřit je toto: Víra je živým tajemstvím, o které neustále bojujeme (Paul Claudel). To se mi moc líbí. Protože, když vstanete, každý den bojujete o svou víru. A to je ten poctivý přístup. To je to živé tajemství.

První část rozhovoru

Miroslav Gabriel Částek se narodil v roce 1937 v Brně a vystudoval zdejší JAMU. Přes dvaatřicet let hraje tzv. "divadlo jednoho herce" a připravil přes čtyřicet původních her. Od devadesátých let je znám nejenom věřícím po celé naší republice svým občasným vystupováním v kostelech, které bere jako své osobní poslání.

Současná divadelní kritika ho považuje za jednoho z nejlepších českých herců tzv. Divadla jednoho herce. Přímo o něm říká, že je to: "Herec, který dovedl v Čechách "one man show" až k samotnému vrcholu." V jeho repertoáru je například Exuperiho Citadela, Renčovu Popelku nazaretskou, Stařec a moře /E. Hemingway/, Spor duše s tělem či Muž, který sázel stromy /Jean Giono/.