Mladá dívka-katolička se rozhodla, že představí panu vikáři svého nevěřícího chlapce. "Jmenuje se Tomáš," představila ho.

"No, já sice nejsem úplně věřící, ale jsem pokřtěný," snažil se vylepšit svůj obraz Tomáš.

"Opravdu?" podivil se vikář. "A podle jakého Tomáše?

Tomáš se snažil rychle přijít na nějakého slavného Tomáše, podle kterého by se mohl jmenovat. Najednou ho napadlo něco, s čím by se mohl blýsknout.

"Podle Tomáše Garrigua Masaryka."