Podpoříte ChristNet.eu? ChristNet.eu žije z velké části z vašich darů, a proto, chcete-li, abychom vám i nadále poskytovali špičkové služby a naši nabídku i nadále rozšiřovali, prosíme podpořte naši práci. Jestliže nám věnujete měsíčně 60 korun, pomůžete nám udržet a dokonce i rozšířit současnou úroveň našich služeb. Bez vaší podpory se ChristNet.eu neobejde i přesto, že se snaží získavat další příjmy z reklamy a grantů.

60 korun měsíčne není mnoho. Tolik stojí polovina počítačového časopisu, měsíční předplatné "časopisu pro ženy", osmidenní předplatné Mladé fronty DNES nebo měsíční předplatné Katolického týdeníku a magazínu AD dohromady.

Pro nás však tyto peníze znamenají velmi mnoho. Počítače, na kterých ChristNet.eu připravujeme, agenturní zpravodajství včetně fotografií, kancelář a připojení k internetu - to všechno jsou desetitisícové položky. Jestliže se najde 200 lidí, kteří nám budou moci měsíčně přispívat 60 korun, budeme moci fungovat a zlepšovat naše služby i nadále. Záleží jen na vás.

Ano, chci přispět!

Jak vypadá rozpočet ChristNet.eu?

Jak vypadalo hospodaření ChristNet.eu minulý rok?

Podporují ChristNet.eu i nějaké organizace nebo církve?


Co z toho budu mít, když podpořím ChristNet.eu?

Rozpočet ChristNet.eu na rok 2001

V uplynulém roce jsme se naučili žít s velmi málem.Dovolte, abych vás seznámil s naším rozpočtempro tento rok.

Položka
skladba
celkem za rok
náhradní vojenská služba
12 x 3 000
36 000
editor zpráv - Česko
12 x 2 000
24 000
editor zpráv - zahraničí
12 x 1 000
12 000
2 x mobilní telefon
2 x 5 000
10 000
1 x digitální diktafon

10 000
kancelář
12 x 3 500
42 000
připojení na internet
12 x 5 000
60 000
telefony
12 x 2 500
30 000
zpravodajství
12 x 3 000
36 000
administrativa, včetně jízdného
12 x 2 000
24 000
třetí PC, včetně softwaru

25 000
autorské odměny
12 x 2 000
24 000
splátka půjčky

9 000
celkem

342 000
 

Jak je naším zvykem, každou položku rozpočtu se snažíme obhájit.

Náhradní vojenská služba:  rádi bychom, aby si jeden z našich programátorů u nás odsloužil náhradní vojenskou službu (tzv. civilku). Díky tomu se bude moci ChristNet.eu rozvíjet po technické i grafické stránce. Budete tak moci využívat stále větších vymožeností, které nyní nestíháme (personalizací počínaje a zabezpečením Diskuzí ChristNet.eu konče).

Editor zpráv - Česko: jak vidíte, platíme své lidi málo, ale přesto je potřeba jim aspoň trochu zaplatit jejichnáročnou a odbornou práci. Editor zpráv u násmá ráno od 8.00 do 21.00 na starosti veškerédomácí zpravodajství a zpravodajství agenturyČTK. Díky tomu se k vám dostanou všechny zprávynejrychleji, jak je to jen možné.

Editor zpráv - zahraničí:  editor zprávmá na starosti zajímavé informace ze zahraničí,které se většinou nedostanou do českých médií.Přes den zpracuje došlé informace a večer je vystavuje.

Mobilní telefon: ChristNet.eu dosud disponuje pouze jedním telefonem! Pro lepší práci při zpracovávání zpravodajství a pro redakční práci je nutné zakoupit dva telefony.

Digitální diktafon:  digitální diktafon vám umožní poslechnout si na ChristNet.eu rozhovory a další nahrávky.

Kancelář: kancelář v Brně, třebas sebemenší, je věčným snem ChristNet.eu. V kanceláři by se programovalo a připravoval se ChristNet.eu, stejně jako byl uložen archiv.

Připojení na internet:
připojení na internet je pro nás samozřejmě nutností. Předpokládáme nejlevnější možné vhodné připojení.

Telefony: telefonování patří neodmyslitelně k naší redaktorské a zpravodajské práci. V současné době provoláme kolem 1 300 Kč měsíčně. Zvýšení plateb půjde především ve prospěch zpravodajství a investigativní žurnalistiky.

Zpravodajství: v současné době odebírá ChristNet.eu placené zpravodajství pouze z agentury ČTK. Římské katolické zpravodajství agentury Zenit jsme byli nuceni z finančních důvodů odhlásit. Rádi bychom jej však znovu odebírali, protože Zenit vydává církevní zprávy,které ČTK většinou nemá. Dále bychom rádizaplatili Vatikánskou informační službu (VIS), což je vatikánská instituce informující o dění ve Vatikánu. V oblasti fotografií máme objednanou fotoagenturu Corbis a rádi bychom objednali fotografický servis Zenitu, který se specializuje na církevní události. Od protestanských agentur odebíráme zpravodajství zdarma.

Administrativa: do administrativy počítáme "drobná vydání" od nákupu médií, přes spotřební materiál, poštovné, až po nákup knih. Největší výdaje v této oblasti tvoří ale jízdné. Chceme totiž, aby naši redaktoři byli pokud možno vždy na místech, kde se něco děje, a mohli vám o tom podat podrobné a bleskové informace.

Třetí PC: ChristNet.eu v současné době vlastní dva počítače, ze toho jeden je Pentium 75 s 8 MB RAM, který se již takřka nedá používat a bude jej nutné brzo vyřadit. Z toho důvodu se prodluže naše práce na vylepšování ChristNet.eu. Třetí počítač by se používal jak na programování tak na editorské práce.

Autorské odměny: autorům článků je samozřejmě nutné platit. Průměrná odměna za jeden článek se pohybuje okolo 50 Kč.

Splátka půjčky: je třeba splatit půjčku z minulého roku, která byla poskytnuta ChristNet.eu Marií Němcovou na nákup mobilního telefonu.

Je to hodně, nebo málo?

Je to velmi málo. Je nám například trapné platit redaktorům nebo editorům tak málo a programátorům dokonce vůbec nic (pokud nepočítáme onu civilku). Kdekoli jinde bysi vydělali desetkrát tolik. Jen díky jejich nadšení a obětavosti vám můžeme poskytovat naše služby. Dělník je však hoden své mzdy a my věříme, že i lidé zaměstnaní v "církevním" prostředí by měli dostat tolik jako ti, co pracují v sekulárních organizacích. Rovněž tak všechny ostatní náklady držíme naabsolutním minimu.

V oblasti příjmů plánujeme příjem od sponzorů ve výši 144 000, granty ve výši 138 000 korun a příjem z reklam 72 000 korun, celkem tedy 354 000 korun. Rozdíl ve výši 8 tisíc bude sloužit pro krytí mimořádných výdajů.

Jak přispět?

V jarní kampani jsme se rozhodli požádat vás měsíčně o příspěvek 60 korun. Tato částka je poměrně malá, nám však pomůže nabízet vám prvotřídní služby. Jestliže se najde 200 lidí, kteří nám budou měsíčně platit 60 korun, pokryje vybraná částka (144 000 Kč ročně)spolu s předpokládanými příjmy z grantů a reklam náš roční rozpočet. Příspívat můžete samozřejmě i více nebo jednorázově.

Příspěvek můžete zaslat na náš účet u eBanky číslo 267841001/2400.Jako varibilní symbol uvádějte prosím pro daňovéúčely své rodné číslo. Jestliže si nepřejeteuvádět své rodné číslo, domluvte se prosíms finančním ředitelem ChristNet.eu Pavlem Krupičkou (krupicka@christnet.eu )na individuálním postupu.

Pokud máte účet u eBanky, můžete nám přispět přímo na http://www.christnet.eu/plat/platba1.asp.

Váš příspěvek si můžete při dodržení zákonných podmínek odečíst z daní! Potvrzení o daru vám rádi zašleme.

Jestliže nám chce přispívat, dejte nám prosím vědět na krupicka@christnet.eu , abychom věděli, kolik lidí nám přispívá a mohli vás informovat o speciálních akcích pro naše sponzory.

Můžete nám pomoci i věnováním některé věci, kterou potřebujeme (např. pronájmem kanceláře za symbolickou cenu, počítačem atd.)

Jak je můj příspěvek chráněn?

První kontrolou je, že veškeré naše transakce jsou prováděny přes transparentní účet u eBanky, kde si můžete prohlédnout naše transakce. Veškeré finační operace tak musí být maximálně průhledné.

Jako druhou kontrolu publikuje ChristNet.eu pravidelně své finanční závěrky. Letos bychom po loňských zkušenostech neradi slibovali čtvrtletní účetní závěrky, přesto se pokusíme připravit během léta alespoň pololetní závěrku.

Poslední kontrolou je možnost osobně nahlédnout do účetnictví ChristNet.eu. To je za podmínky ochrany know-how umožněno všem sponzorům.

Podporují ChristNet.eu i nějaké organizace nebo církve?

ChristNet.eu si zakládá na své nezávislosti. Proto jsme si z důvodů možného ovlivňování zakázali pro site ChristNet.eu sponzoring ze strany církví a církevních organizací.

ChristNet.eu však požádal o grant u Open Society Found a předpokládáme, že budeme žádat o grant i u dalších podobných organizací.

Co z toho budu mít, když podpořím ChristNet.eu?

  1. Budete moci i nadále využívat služeb ChristNet.eu - bez vaší podpory se prostě neobejdeme.
  2. Máte možnost zřídit si e-mailové schránky ve formě vase_jmeno@katolik.cz s přístupem přes web i přes POP3 a IMAP4.
  3. Rádi vám umístíme vaše webové stránka na server Katolík.cz. Vaše adresa pak bude např. farnost.katolik.cz/horni_dolni, spolco.katolik.cz/sv.michal nebo web.katolik.cz/vase_jmeno.
  4. Můžete pro osobní potřeby stahovat naše fotografie, které mají jako copyright uvedeno MChN nebo archiv redakce .
  5. O dalších možnostech vás budeme informovat e-mailem.

Záleží jen na vás

Věříme, že pokud shledáváte naše služby užitečnými, podpoříte nás. Domníváme se totiž, si křesťané jistě zaplatí služby, o které mají zájem.

Samozřejmě pomůžete nám i svou modlitbou a obětmi.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím nevájte kontaktovat.

Robert Němec
prezident ChristNet.eu a šefredaktor Magazínu ChristNet.eu
nemec@christnet.eu
telefon 0608 888 310

Pavel Krupička
finanční ředitel ChristNet.eu
krupicka@christnet.eu
(tohoto času dlouhodobě ve Francii, ale přes e-mail nebo telefon k dispozici)

Pavel Brestovský
náměstek finačního ředitele ChristNet.eu
brestovsky@christnet.eu
0605 515 579