V sobotu se konala ve většině diecézí České republiky setkání mládeže. Někde však již proběhla, jinde se teprve připravují. Ústřední téma bylo všude stejné: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě!" Přesto se jednotlivá setkání od sebe lišila. V Hradci Králové se například zaměřili na strach.

Brno

Přes dvě tisícovky mladých lidí přilákalo setkání s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Po požehnání od biskupa Cikrleho se mladí lidé rozčlenili do 12 diskusních skupin, v nichž hovořili s odborníky nejen o ryze náboženských, ale také všeobecných aktuálních tématech.

Například skupinu debatující o odpovědnosti za přírodu vedl český polárník Marek Vácha, nahlédnout za oponu parlamentu umožnila mladým lidem bývalá mluvčí KDU-ČSL Denisa Chovancová. Mluvilo se ale i o etických problémech zdravotnictví a biologie zejména v souvislosti s klonováním, euthanasií a interrupcemi, o řeholním životě, vlivu televize a dalších médií na život.

Stále v pohybu byla putovní a modlitební skupina, která se po loňské dobré zkušenosti letos znovu vydala do ulic Brna s křížem na ramenou. "Modlitba křížové cesty prožitá přímo tam, kde se odehrává běžný uspěchaný život, může být požehnaným vstupem do Svatého týdne," tvrdí organizátoři akce.

"Pro biskupství je potěšitelné, že se zvyšuje počet mladých lidí, kteří se při těchto akcích setkávají s biskupem. Letos jich například přišlo o stovku více než loni," uvedla tisková mluvčí biskupství Martina Jandlová.
 

České Budějovice

Letošní diecézní setkání mládeže bylo v Českých Budějovicích zvláštní hned dvakrát. Jednak tím, že se začalo již v pátek a jednak tím, že se ho zúčastnil nový biskup - nástupce Jiří Paďour.

V pátek 6. 4. začalo pro zájemce setkání mládeže koncertem dvou skupin. Asi pro 100 posluchačů hrála nejprve Ratolest z Velešína a po nich Svítání z Brna. Po skončení opravdu krásného koncertu zašla přespávající mládež do kostela ke krátké modlitbě a po ní již do spacáků.

V sobotu 7. 4. jsme se mládež sešla jako tradičně od 9.00 v tělocvičně ZŠ Grünwaldova. Po krátkém úvodu ji přivítali oba naši biskupové a otec biskup Jiří poté hovořil na téma setkání "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě". Dalším bodem programu byly skupinky a pro mnohé bylo problémem vybrat si. Všechny byly lákavé: Adam a Eva, Adorace a modlitba, Povolání, Pantomima, Drogové závislosti, skupinka o tématu setkání, Sportovní skupinka, Čas či Židovské kořeny Velikonoc. O co mladí přišli v jiných skupinkách jsme se dozvěděli "při televizním zpravodajství" a po něm již následoval oběd, svěcení ratolestí a průvod do kostela sv. Jana Nepomuckého, kde otec biskup Jiří Paďour celebroval mši svatou.
 

Hradec Králové


Do Hradce Králové dorazilo na 700 mladých, nejvíce z Ústeckoorlicka a Havlíčkobrodska, tradičně silných vikariátů. Téma setkání znělo Uzdravení ze strachu.

Mladé přišel ráno pozdravit biskup Josef Kajnek. Z několika následných svědectví o strachu byl nejpůsobivější příběh manželského páru, který má osm dětí, které navíc přišly na svět císařským řezem. Pár se bál přijímat stále další a další počaté děti, nyní je však otevřen i dalším dětem.

Mládež se následně rozdělila do 10 skupinek, z nichž ty velmi žádána měla nazvy jako Strach být jiný, Strach ze zpovědi nebo Strach ze závazků. Ve skupinkách se mladí prostřednictvím hry osobně seznámili, probírali své téma jak v plénu, tak i v malých skupinkách a vyslechli si katechezi kněze. "Ve škole s tím mám problém. Nechám se ovlivňovat spolužáky," prozradil nám Pavel (10) na skupince Strach být jiný.

V rámci oběda se pak setkali se svým vikariátním kaplanem pro mládež. Vikariátní kaplani pro mládež jsou podle Ludmily Horáčkové z Diecézního centra mládeže jednou z příčin úspěchu letošního setkání. Množství dětí z posledních ročníků základních škol dorazilo navíc díky spolupráci s katechety. Spektrum účastníků tak bylo velmi široké.

Na setkání byly však i staří. "Je to pro mne už zvykem jezdit sem každý rok bez ohledu na věk," sdělil Magazínu ChristNet.eu Karel (32), známý pod přezdívkou Dědko. "Jsem svobodný a nemám rodinu, takže mám čas sem jezdit," vysvětlil. Na setkáních mládeže se chce naučit komunikovat, být podřízený a nebýt samorost.

Setkání zakončila křížová cesta a jeden a půlhodinová mše se všemi královehradeckými biskupy.

"Co jsem slyšela od mladých, nejvíce se jim líbila dynamika programu. Děj odcípal, což mladí potřebují," sdělila nám Horáčková.
 

Litoměřice

Ježíš na oslíku přijíždí mezi mladé
Foto: MChN - Jan Macek


Na setkání mladeže v Litoměřicích zavítal i opravdový oslík. Kromě modliteb, scének a koncertu brněnké skupiny Svítání byla na programu i diskuze s astronomem Jiřím Grygarem. Součástí byly i rockové pašije. Netradiční křížová cesta s putováním na vrch Radobýl, se však nakonec kvůli nepřízni počasí konala v katedrále
 

Plzeň

Setkání mládeže se v letošním roce uskuteční v Plzeňské diecézi, jak je zde v posledních letech zvykem, o Dnech víry. František Radkovský v této souvislosti pozdravil osobním dopisem přes 600 mladých lidí z celé diecéze. Pozval je v něm nejen na Dny víry, ale i na setkání, které se uskuteční na podzim, o víkendu od 9. do 11. listopadu. V dopise biskup slíbil, že za mladými lidmi přijede sám: „Protože bych se s vámi rád setkal i v této postní a velikonoční době, rozhodl jsem se navštívit postupně Vaše obvyklá a pravidelná regionální a místní setkání.“ O termínech těchto setkání je možné se dozvědět na plzeňském Diecézním centru mládeže.

Na účastníky čeká např. velká netradiční bojová hra nebo Večírek na cestě..

Praha


Na setkání mládeže v Praze dorazilo podle P. Jendy Balíka ze Sekce pro mládež ČBK asi 300 mladých. Ač panovaly původně obavy, zda budou mít mladí lidé odvahu a chuť ptát se na něco kardinála Vlka, výsledek dalece předčil očekávání. Okruh otázek byl široký, včetně např. otázky jak má člověk poznat své povolání. Kardinál Vlk měl před mladými katechezi, kterou doprovodily tři divadelní scénky.

Odpoledne bylo na programu sedm workshopů, z nichž velký počet zájemců lákal workshop s Cyrilem Svobodou a workshop o hnutí Pro Life. Netradiční křížová cesta byla na motivy únosu na Filipínách. Setkání zakončily dva koncerty.

"Byl to docela vzestup," řekl pro Magazín ChristNet.eu P. Balík. "Viděl jsem zde mnoho nových tváří ze všech koutů diecéze."
 

Olomouc


V Olomoucké diecézi se nekonalo diecézezní setkání mládeže, ale mládež se setkávala v rámci děkanátů. Dvě z nich navštívil arcibiskup Graubner, dvě biskup Hrdlička.
 

Ostrava-Opava


V Ostravsko-opavské diecézi proběhlo setkání mládeže v jiném termínu.