Pane presidente,
vážení syrští přátelé

1. Když se teď loučím se starobylou Sýrií jsem naplněn vděčností a vzdávám diky především Všemohoucímu Bohu, že mi dovolil pokračovat v mé jubilejní pouti víry o dvoutisícím výročí narození Ježíše Krista. Děkuji sv. Pavlu, který byl společníkem na každém kroku mé cesty.

Zvláštní dík patří vám, pane presidente a členům vlády, za vaše přivítání s otevřeným srdce a rukou napřaženou k přátelství. Syrský lid je pověstný svou pohostinností a v těchto dnech se postaral, aby se poutník cítil jako doma. Nezapomenu na tuto laskavost.

Děkuji zdejším křesťanům a zvláště Jejich Blaženostem, patriarchům a biskupům, za to jak mě na mé pouti provázeli.

Budu se těšit ze vzpomínek na návštěvu Umajjadské mešity a na zdvořilé přivítání, kterého se mi dostalo od Jeho Excelence ministra Waqfu a Jeho Eminence Velkého Muftího i od muslimské obce.

Modlím se, aby dlouhá tradcice harmonických vztahů křesťanů a muslimů v Sýrii trvala a sílila na svědectví světu, že náboženství, jako klanění se Všemohoucímu Bohu, zasévá do lidských srdcí semena pokoje. V odpověď na nejhlubší tužby lidského ducha obohacuje a sjednocuje lidskou rodinu na její cestě dějinami.

2. Sýrie je starobylá země s bohatou minulostí. Přesto je však zvláštním způsobem poměrně mladým národem, který dosáhl mnohého, v relativně krátkém čase a za složitých okolností. Je mou poutnickou modlitbou, aby Sýrie šla s důvěrou a klidem do nové a slibné budoucnosti a aby vaše země vzkvétala v době prospěchu a pokoje pro celý její lid.

Sýrie má klíčový význam v životě celé oblasti, jejíž národy dlouho trpěly tragediemi válek a konfliktů. K tomu, aby bylo možné otevřít dveře míru musí být vyřešeny základní problémy pravdy a spravedlnosti, práv a zodpovědností. Svět hledí k Blízkému východu s naději a starostí, v očekávání každé známky konstruktivního dialogu. Zbývá ještě mho vážných potíží, ale prvním krokem k míru musí být pevné přesvědčení, že řešení je možné v rámci mezinárodního práva a resolucí OSN. Ještě jednou apeluji na všechny zapojené národy a jejich vůdce, aby si uvědomili, že konfrontace selhává a vždy selhávat bude. Jen spravedlivý mír může přinést podmínky nutné k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji, na nějž mají lidé nárok.

Děkuji vám, pane presidente, děkuji vám všem. Shukran

Kéž je vaše budoucnost naplněna požehnáním Boha Všemohoucího. Ať je jeho pokoj vždy s vámi. As-salámu ‘aláikum!