Dovolte, abychom Vás stručně seznámili s projektem Domu Agapé a zároveň Vás požádali o jakoukoliv formu podpory níže popsaného projektu. V měsíci květnu otevírá Oblastní Charita Teplice Dům Agapé, jehož posláním je pomoci matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci a mladým lidem bez zázemí při startu do reálného života.

Matky s dětmi  přicházejí do azylového domu převážně na doporučení Okresního úřadu (oddělení péče o dítě), na základě tíživé životní situace, kterou není matka schopna řešit sama a potřebuje dlouhodobější odbornou pomoc. Zvláštní cílovou skupinou se mohou stát oběti domácího násilí.

Mladými lidmi bez sociálního zázemí jsou zletilí chovanci opouštějící Dětský domov. Oproti mladým lidem z běžných rodin jsou výrazně sociálně handicapováni. Podle západních modelů se velmi osvědčila funkce Domů na půli cesty – mezičlánek při startu do reálného života. Dům Agapé poskytuje těmto mladým lidem ubytování až na dobu jednoho roku se sociálním tréninkem. Nezbytnou součástí sociálního tréninku je podporované zaměstnání.

Dům Agapé neposkytuje pouze ubytování, ale široký komplex služeb (sociální, psychosociální, sociálně-právní a pracovní) vedoucí k „ozdravění“ chování a vyloučení sociálně-patologických jevů. Hlavními nástroji práce s klienty jsou: individuální přístup, vytvoření programu sociálního tréninku (péče o dítě, hospodaření, vaření, práce…),  komunitní klima vedoucí ke spoluodpovědnosti, dodržování domácího řádu a podporované zaměstnání.

Celková kapacita domu je 9 zletilých klientů a přibližně ten samý počet dětí. Nepřetržitý provoz bude zajišťovat celkem 7 zaměstnanců : vedoucí (sociálně-pedagogická oblast),   zástupce vedoucí (provozní oblast), ekonom, 3 správcové (volnočasové aktivity, řemeslné dílny, noční a víkendové služby) a  údržbář.

V současné době ještě probíhá rekonstrukce domu čp.78 v Husitské ulici dotovaná Městským úřadem Krupka. Základní vybavení nábytkem bylo poskytnuto z dotací Městské policie (v programu Prevence kriminality). Provoz Domu Agapé bude částečně financován z grantu Ministerstva práce a sociálních věcí. Vstřícnost k projektu azylového domu pro matky s dětmi a domu na půli cesty pro mladé lidi odcházející z dětských domovů nacházíme také ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích.

Přes veškerou podporu výše uvedených institucí se nám nedostává základních prostředků na vybavení domu a plného hrazení jeho provozu. Předem děkujeme za vyjádření podpory a těšíme se na další spolupráci.

Vendula Brázdová – vedoucí Domu Agapé

Tel: 0776-101 103