K výzvě Federace židovských obcí v České republice, která byla přijata 20.5.2001 v Terezíně.

Kazatelé a delegáti České a Slovenské konference přijímají s hlubokým porozuměním výzvu Federace židovských obcí, která vyjadřuje znepokojení nad tolerováním neonacismu v České republice.

Problémům rostoucího neonacismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie čelí také společnost ve Slovenské republice. Uvědomujeme si, že hrůzy nacismu jsou nejcitlivěji zaznamenány v paměti židovského obyvatelstva.Také i my vyjadřujeme znepokojení nad rostoucími aktivitami různých neonacistických hnutí a nad dalšími projevy jak pravicového tak levicového extrémismu.

Požadujeme, aby v České i Slovenské republice nebyly trpěny aktivity neonacistických hnutí. Vyzýváme vlády, parlamenty, místní úřady i soudy, aby důsledně postupovaly proti těm, kteří šíří rasovou nesnášenlivost, agresivitu a snaží se propagovat ideologii spojenou s nacismem.

Jsme si vědomi toho, že organizovanému rasismu otevírá prostor již latentní rasismus, který je mnohdy majoritní společností akceptován. Domníváme se proto, že tomuto latentnímu rasismu se musíme bránit i ve svých řadách.

Jako duchovní a laičtí zástupci Církve bratrské v České i Slovenské republice chceme zintenzivnit své duchovní a pedagogické působení vůči mladší i starší generaci v církevních a občanských aktivitách.

Jsme hluboce přesvědčeni, že před Bohem jsou si všichni lidé bez rozdílu rasy a přesvědčení rovni. Proto chceme působit proti jakékoliv lhostejnosti, extrémistickým a rasistickým projevům. Tím chceme pomáhat k důslednému odhalování těchto neblahých jevů v obcích a městech, kde působí naše křesťanská společenství.

Delegáti české a slovenské konference Církve bratrské, dne 26.5.2001 v Levicích, Slovenská republika

Zpracovali Daniel Smetana a Daniel Pastirčák