Minulou neděli zahájený  41. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně má kromě hlavní poroty pro jednotlivé kategorie filmů také zvláštní ekumenickou porotu, kterou  v pondělí přijel podpořit i olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner a setkal se  na briefingu s novináři. Tématem byl vztah křesťanských církví k audiovizuálním  médiím a k filmu.

Tajemník ekumenické poroty Milan Šimáček připomněl její historii, která počíná v r. 1974 na MFF ve švýcarském Locarnu. Později už je součástí většiny světových filmových festivalů a po pádu komunismu i těch ve východoevropských zemích včetně karlovarského filmového festivalu. V loňském roce měla ekumenická porota premiéru i ve Zlíně a letos v březnu na mezinárodním festivalu Filmák v Plzni.

Letos zlínské porotě předsedá ředitel ostravské nadace  Telepace, salesián Leoš Ryška, dalšími členy jsou Annette Eberle, historička z Augsburgu, a otec archimandrita Silvestr, duchovní správce pravoslavného chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Praze.

Ekumenická porota vyhledává a oceňuje snímky, které kromě technické kvality obsahují i humanitní poselství, podporují myšlenky tolerance, smíření a odpuštění. „Neznamená to, že ji zajímají pouze filmy, kde vystupuje kněz, ale každý film, který je upřímnou výpovědí o světě, projevem sebepoznání a hledáním dobra,“  řekl ve Zlíně Milan Šimáček. Z nedávno oceněných snímků připomněl Michálkův film Je třeba zabít Sekala. Na zlínském festivalu bude ekumenická porota vybírat mezi hranými snímky kandidáta na jednu hlavní a maximálně dvě zvláštní ceny poroty. Vybírat bude z šestnácti dětských soutěžních filmů a z desítek dalších, které budou uvedeny ve zvláštních sekcích.

Novináře zajímal také současný stav filmové kritiky pěstované v křesťanských médiích. Rozpačité odpovědi přítomných potvrdily, že v této oblasti existují značné rezervy. Jen málo odborníků se zde věnuje soustavnému sledování filmové produkce a jejímu kritickému hodnocení. Potěšitelná je naopak vysoká kvalita filmových projektů, jaké vznikají například v ostravském studiu Telepace nebo olomouckém studiu Velehrad.

Podle Šimáčka doplní ekumenickou porotu ve Zlíně příští rok také zástupce židovské obce.