Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych se Vám omluvil za nepřinesení reportáží z Kosova a Bosny, jak jsem Vám slíbil. Tato skutečnost byla způsobenou mou manažerskou chybou, kdy jsem si nedokázal dostatečně zajistit odjezd.

Protože jsem se dopustil minimálně dvou chyb (špatné zajištění a malá ochota risknout nezajištený odjezd), navrhl jsem představenstu ChristNet.eu dva tresty pro toto mé pochybení. Věřím totiž, že každý musí nést plnou odpovědnost za to, co způsobí, a v případě pochybení za to také náležitě zaplatit.

Tyto tresty byly:

1.) Uhrazení veškerých nákladů, které ChristNet.eu vznikly v souvislosti s touto cestou mou osobou (cestovné, vízum, pojištění atd.).
2.) Srážkou z autorských odměn ve výši 500 Kč.

Tento můj návrh projednalo představenstvo ChristNet.eu během pondělka. S trestem 1.) souhlasilo, trest 2.) považuje za neopodstatněný.

Veškerá náklady jsem již uhradil. ChristNet.eu tedy nevznikly v souvislosti s mojí chybou žádné náklady.

Vám bych se chtěl, milý čtenáři, omluvit za nepřinesení zajímavého materiálu. Z chyby jsem se poučil a nechci ji již nikdy opakovat.

Robert Němec

prezident ChristNet.eu
šéfredaktor Magazínu ChristNet.eu